Gmina Łubnice Gmina Oleśnica Miasto i Gmina Osiek Miasto i Gmina Połaniec Gmina Rytwiany Gmina Tuczępy


Dołącz do nas!

Wolny wstęp do stowarzyszenia jest najlepszym sposobem jak najszerszego zagwarantowania wszystkim osobom zainteresowanym rozwojem lokalnym na obszarze gmin Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwiany i Tuczępy możliwości aktywnego włączania się w działania związane z celami LGD. Służy to również w długim okresie zmniejszeniu zagrożenia upolitycznienia działania LGD.

Zgodnie z zapisami statutu, członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać pełnoletnia osoba fizyczna, jeżeli spełnia warunki określone w ustawie Prawo o stowarzyszeniach, działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz złoży deklarację członkowską. Nabycie (lub stwierdzenie utraty) członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo m.in. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia oraz składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi Stowarzyszenia po złożeniu wniosku do Zarządu Stowarzyszenia i pisemnym ustaleniu z Zarządem zasad wspierania Stowarzyszenia.Deklaracja o przystąpieniu do LGD os. prawna - ściągnij (70 kB)

Deklaracja o przystąpieniu do LGD os. fizyczna - ściągnij (30 kB)

Deklaracja o sektorze - ściągnij (80 kB)

Oświadczenie o zameldowaniu- ściągnij (64 kB)Projekt i realizacja: Łukasz Orłowski. Administrator strony: kontakt
Kopiowanie treści bez zgody autora zabronione
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2008-2016

statystyka


Naszą stronę odwiedziło osób.
Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie!