Gmina Łubnice Gmina Oleśnica Miasto i Gmina Osiek Miasto i Gmina Połaniec Gmina Rytwiany

W chwili obecnej nie ma aktualnie trwających naborów wniosków. Zgodnie z ustawą o RLKS nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia naboru na naszej stronie zostanie zamieszczone ogłoszenie o naborze wniosków z podanymi informacjami, w tym budżetem na konkurs i planowanymi do osiągniecia wskaźnikami.


Zapraszamy do odwiedzenia naszego panelu dyskusyjnego dotyczącego prac nad naszą Lokalną Strategią Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły w ramach RLKS, czyli Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach inicjatywy LEADER na lata 2014-2020.Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z filmami i spotami promującymi poszczególne gminy zrzeszone w stowarzyszeniu i cały obszar Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. W filmie i spotach promocyjnych zostały przedstawione najciekawsze atrakcje i miejsca warte zobaczenia w każdej z gmin członkowskich. Materiały promocyjne zostały zrealizowane w ramach działania 431. "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013.

FILMY I SPOTY PROMOCYJNE
Doskonałym pomysłem na aktywne spędzenie wolnego czasu, są spływy kajakowe. Kajak to łódka niezwykle prosta w obsłudze, więc nawet niewprawny pływak szybko nauczy się zasad kierowania kajakiem.
DOTACJE DLA CIEBIE

         

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI


WYNIKI POSTĘPOWANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/WUP/2017

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami postępowania do zapytania ofertowego na świadczenie usług na stanowisku członka Komisji Rekrutacyjnej w projekcie „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”.

 

Protokół

 

Wiadomość napisana 04 lipca 2017 przez Administrator
KONSULTACJE ZMIAN ZAPISÓW LSR
Konsultacje dotyczące zmian zapisów w Lokalnej Strategii Rozwoju. W dniu 22.06.2017 r. Zarząd LGD - Dorzecze Wisły wszczyna procedurę aktualizacji LSR i przedstawia proponowane zmiany LSR do konsultacji:
 
 
Prosimy o zgłaszanie uwag do wprowadzonych zmian na załączonym formularzu i przesyłać na adres e-mail: biuro@dorzeczewisly.pl
 
Proponowane zmiany:
 1. Zmiana intensywności wsparcia operacji dla działania 1.2.1 Działania niekomercyjne tworzące warunki do aktywności mieszkańców z 90% do 100%.
 2. Zmiana intensywności wsparcia operacji dla operacji grantowych z 95% do 100% dla przedsięwzięć:
      - 1.2.3 Kultywowanie dziedzictwa kulturowego regionu,
      - 1.2.4 Budowanie więzi współpracy międzygminnej,
      - 1.2.5 Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych,
      - 1.2.6 Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańcom.
 3. Zmiana intensywności wsparcia operacji dla działania 1.1.6 Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego – zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, kultura, rekreacja i rozrywka oraz handel hurtowy i detaliczny z 90% do 100%.
 
 
 
Konsultacje społeczne będą trwały przez okres co najmniej 14 dni tj. do dnia 5.07.2017 r.
 
Wiadomość napisana 22 czerwca 2017 przez Administrator
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/WUP/2017
Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach pod nr KRS 0000314258, NIP 8661698510, REGON 260261584, zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia ofert na świadczenie przez doradcę zawodowego/psychologa usługi polegającej na badaniu predyspozycji uczestników do prowadzenia działalności gospodarczej w projekcie „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie” (RPSW.10.04.01-26-0081/16-00). Projekt realizowany w ramach umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, zgodnie z warunkami przedstawionymi w niniejszym zapytaniu.
 
Zapytanie ofertowe nr 2/WUP/2017 na świadczenie przez doradcę zawodowego/psychologa usługi polegającej na badaniu predyspozycji uczestników do prowadzenia działalności gospodarczej w projekcie „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”
 
 

 

Wiadomość napisana 14 czerwca 2017 przez Administrator
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/WUP/2017
Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach pod nr KRS 0000314258, NIP 8661698510, REGON 260261584, zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia ofert na świadczenie usług na stanowisku członka Komisji Rekrutacyjnej odpowiedzialnego za ocenę merytoryczną formularzy rekrutacyjnych z załącznikami w ramach projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie” (RPSW.10.04.01-26-0081/16-00). Projekt realizowany w ramach umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
zgodnie z warunkami przedstawionymi w niniejszym zapytaniu.
 
Zapytanie ofertowe nr 1/WUP/2017 na świadczenie usług na stanowisku członka Komisji Rekrutacyjnej w projekcie „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”.
 
 

 

Wiadomość napisana 14 czerwca 2017 przez Administrator

<< Poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 Następna strona>>Zobacz starsze wiadomości

Projekt i realizacja: Łukasz Orłowski. Administrator strony: kontakt
Kopiowanie treści bez zgody autora zabronione
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2008-2018

statystyka


Naszą stronę odwiedziło osób.
Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie!
Serwis uruchomiono 1 stycznia 2009 r.