Gmina Łubnice Gmina Oleśnica Miasto i Gmina Osiek Miasto i Gmina Połaniec Gmina Rytwiany

W chwili obecnej nie ma aktualnie trwających naborów wniosków. Zgodnie z ustawą o RLKS nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia naboru na naszej stronie zostanie zamieszczone ogłoszenie o naborze wniosków z podanymi informacjami, w tym budżetem na konkurs i planowanymi do osiągniecia wskaźnikami.


Zapraszamy do odwiedzenia naszego panelu dyskusyjnego dotyczącego prac nad naszą Lokalną Strategią Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły w ramach RLKS, czyli Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach inicjatywy LEADER na lata 2014-2020.Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z filmami i spotami promującymi poszczególne gminy zrzeszone w stowarzyszeniu i cały obszar Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. W filmie i spotach promocyjnych zostały przedstawione najciekawsze atrakcje i miejsca warte zobaczenia w każdej z gmin członkowskich. Materiały promocyjne zostały zrealizowane w ramach działania 431. "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013.

FILMY I SPOTY PROMOCYJNE
Doskonałym pomysłem na aktywne spędzenie wolnego czasu, są spływy kajakowe. Kajak to łódka niezwykle prosta w obsłudze, więc nawet niewprawny pływak szybko nauczy się zasad kierowania kajakiem.
DOTACJE DLA CIEBIE

         

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI


KONKURS FOTOGRAFICZNY "RZEKA WISŁA ZIMOWĄ PORĄ"

Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły zaprasza do wzięcia udziału w Konkursie "Rzeka Wisła zimową porą". Przedmiotem Konkursu jest wykonanie pracy fotograficznej wiślańskich pejzaży, obiektów hydrotechnicznych (mosty, progi, regulacje rzeki) lub walorów przyrodniczych rzeki Wisły (zwierzęta, rośliny, skałki, itp.) na odcinku rzeki płynącym na obszarze LGD – Dorzecze Wisły.
 
Konkurs trwa od 11 stycznia 2017 roku do 10 lutego 2017 roku. Szczegółowe informacje na temat warunków Konkursu, w tym Regulamin oraz Formularz Zgłoszenia i Deklaracja znajdują się poniżej. Życzymy powodzenia w Konkursie.
 
Konkurs finansowany jest w ramach Przedsiewziecia 1.2.2 Wydarzenie podsumowujące i nagradzające najaktywniejszych mieszkańców Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły.
 
 
 
 
Wiadomość napisana 11 stycznia 2017 przez Administrator
POSIEDZENIE ZESPOŁU KONKURSOWEGO Z DN. 4.01.2016
Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły informuje, iż zgodnie z zapisami Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych LGD, w dniu 4 stycznia 2016 r. odbyło się Posiedzenie Zespołu Konkursowego, który zapoznał się ze złożonymi wnioskami w ramach zakończonych trzech naborów wniosków a członkowie Zespołu podpisali deklaracje o bezstronności dla danego Konkursu.
 
Członkowie Zespołu wykonali niezależnie od siebie analizę możliwości dokonania wyboru operacji przez Radę pisemnie na podstawie Karty 1 (etap 1 i etap 2) oraz analizę spełniania przez wszystkie operacje złożone na Konkursy kryteriów wyboru pisemnie na podstawie Karty 2.
Wiadomość napisana 05 stycznia 2017 przez Administrator
KONSTULTACJE LSR WYNIKAJĄCE Z AKTUALIZACJI DOKUMENTU W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH LSR
Szanowni Państwo w oparciu o zapisy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014–2020 limit środków finansowych dla lokalnych grup działaniaw ramach tego poddziałania (19.3) wynosi nie więcej niż 5% wysokości środków określonych w umowie ramowej na poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” (19.2), z tym że pomoc na operacje polegające wyłącznie na przygotowaniu projektu współpracy nie może przekroczyć 1% wysokości tych środków. ARiMR w uzgodnieniu z MRiRW udostępniła interpretację  informującą, że LGD które miały zarezerwowane środki dla poddziałania 19.3 w wysokości 2% powinny zaktualizować LSR do wysokości 5% środków określonych w umowie ramowej na poddziałanie 19.2.
 
 
 
Wiadomość napisana 27 grudnia 2016 przez Administrator
PYTANIA I ODPOWIEDZI DOT. PODDZIAŁANIA 19.2
Poniżej przesyłamy link, pod którym został zamieszczony dokument zawierający Pytania i odpowiedzi w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”.
 
Tabela zawiera najczęściej pojawiające się pytania, które były kierowane do MRiRW, ARiMR oraz SW wraz z odpowiedziami. Nadmieniamy, że DDD ARiMR będzie aktualizował tabelę cyklicznie co drugi piątek na stronie internetowej pod powyższym linkiem.
 
 
Wiadomość napisana 20 grudnia 2016 przez Administrator

<< Poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 Następna strona>>Zobacz starsze wiadomości

Projekt i realizacja: Łukasz Orłowski. Administrator strony: kontakt
Kopiowanie treści bez zgody autora zabronione
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2008-2018

statystyka


Naszą stronę odwiedziło osób.
Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie!
Serwis uruchomiono 1 stycznia 2009 r.