Gmina Łubnice Gmina Oleśnica Miasto i Gmina Osiek Miasto i Gmina Połaniec Gmina Rytwiany

W chwili obecnej nie ma aktualnie trwających naborów wniosków. Zgodnie z ustawą o RLKS nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia naboru na naszej stronie zostanie zamieszczone ogłoszenie o naborze wniosków z podanymi informacjami, w tym budżetem na konkurs i planowanymi do osiągniecia wskaźnikami.


Zapraszamy do odwiedzenia naszego panelu dyskusyjnego dotyczącego prac nad naszą Lokalną Strategią Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły w ramach RLKS, czyli Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach inicjatywy LEADER na lata 2014-2020.Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z filmami i spotami promującymi poszczególne gminy zrzeszone w stowarzyszeniu i cały obszar Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. W filmie i spotach promocyjnych zostały przedstawione najciekawsze atrakcje i miejsca warte zobaczenia w każdej z gmin członkowskich. Materiały promocyjne zostały zrealizowane w ramach działania 431. "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013.

FILMY I SPOTY PROMOCYJNE
Doskonałym pomysłem na aktywne spędzenie wolnego czasu, są spływy kajakowe. Kajak to łódka niezwykle prosta w obsłudze, więc nawet niewprawny pływak szybko nauczy się zasad kierowania kajakiem.
DOTACJE DLA CIEBIE

         

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI


FORMULARZ - OŚWIADCZENIE DZIAŁALNOŚCI W BRANŻY KLUCZOWEJ DLA ROZWOJU OBSZARU LSR
Premiowane będą także operacje realizowane w ramach branż kluczowych dla rozwoju obszaru, które zostały określone w Lokalnej Strategii Rozwoju. Jest to szczególnie ważne, z punktu widzenia pobudzania i rozwijania przedsiębiorczości szczególnie przez osoby młode oraz kobiety, a także w zakresie branż mających wpływ na pozostałe aspekty przedsiębiorczości (turystyczna, kulturowo-rozrywkowa oraz działalność usługowa – handel detaliczny i hurtowy). Kryterium lokalne pn. "Wnioskodawca planuje podjąć lub prowadzi działalność w branży kluczowej dla rozwoju obszaru LSR zgodnie z nr sekcji PKD wskazanym w LSR" . Punktacja 0 lub 3 pkt.
 
 
Weryfikacja tego kryterium nastąpi na podstawie oświadczenia Wnioskodawcy. Wypełnione oświadczenie o działalności w branży kluczowej dla rozwoju obszaru LSR zgodnie z nr sekcji PKD wskazanym w LSR należy wykazać w formularzu wniosku w pozycji „Inne załączniki dotyczące operacji”.
 
 
 
Wiadomość napisana 07 listopada 2016 przez Administrator
FORMULARZ - OŚWIADCZENIE O POSIADANYM POZWOLENIU NA BUDOWĘ
Przedstawiamy kolejne Kryterium lokalne pn. "Operacja posiada prawomocne pozwolenie na budowę lub prawomocne zgłoszenie robót budowlanych lub operacja nie wiąże się z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych" .
 
Wnioskodawca wypełnia oświadczenie w którym wykazuje czy dana operacja posiada aktualne prawomocne pozwolenie na budowę, prawomocne zgłoszenie robót budowlanych lub prawomocne pozwolenie wodnoprawne i kopia z pieczęcią właściwego organu o ostateczności powyższej decyzji została załączona do wniosku (oryginał do wglądu do potwierdzenia za zgodność) lub zaznacza że operacja zgodnie z przepisami prawa budowlanego nie wiąże się z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych. Za kryterium przewidziano 0 lub 3 pkt.
 
Weryfikacja tego kryterium nastąpi na podstawie oświadczenia Wnioskodawcy. Wypełnione oświadczenie o posiadaniu pozwolenia na budowę  należy wykazać w formularzu wniosku w pozycji „Inne załączniki dotyczące operacji”.
 
 
 
Wiadomość napisana 07 listopada 2016 przez Administrator
FORMULARZ - OŚWIADCZENIE O DOŚWIADCZENIU, KWALIFIKACJI I ZASOBACH
Kryterium lokalne "Wnioskodawca posiada doświadczenie, kwalifikacje i zasoby zgodne z zakresem planowanej operacji"  jest kolejnym, za które Wnioskodawca może otrzymać pkt. W tym przypadku będzie to 0 lub 4 pkt.
 
Wnioskodawca musi przedstawić doświadczenie w realizacji podobnych projektów/przedsięwzięć, kwalifikacje (doświadczenie w dziedzinie związanej z tematem operacji),  certyfikaty, referencje lub zaświadczenia itp. (dotyczące tematyki projektu) posiadane zasoby (ludzkie, sprzętowe, lokalowe) związane z charakterem projektu i wykorzystywane do jego realizacji.
 
Weryfikacja tego kryterium nastąpi na podstawie oświadczenia Wnioskodawcy. Wypełnione oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach, zasobach i doświadczeniu należy wykazać w formularzu wniosku w pozycji „Inne załączniki dotyczące operacji”.
 
 
 
Wiadomość napisana 07 listopada 2016 przez Administrator
FORMULARZ - OŚWIADCZENIE O INNOWACYJNOŚCI OPERACJI
Kolejnym kryterium lokalnym, w ramach którego będzie możliwość otrzymania 0 lub 4 pkt. jest kryterium nr 3: "Operacja ma charakter innowacyjny. Przez innowację rozumie się wdrożenie nowego produktu, technologii bądź usługi, dotychczas nie stosowanych na obszarze LGD." 
 
Weryfikacja tego kryterium nastąpi na podstawie oświadczenia Wnioskodawcy, iż na podstawie przeprowadzonej analizy Rynku oraz Konkurencji na obszarze działalności firmy, na której utworzenie wnioskuje o przyznanie pomocy, realizowana przez niego operacja ma charakter innowacyjny pod względem charakteru tworzonej działalności.
 
Oświadczenie należy pobrać i wypełnić w przypadku uzasadnienia, że dana operacja będzie mieć charakter innowacyjny. Posiadane oświadczenie należy wykazać w formularzu wniosku w pozycji „Inne załączniki dotyczące operacji”.
 
 
Wiadomość napisana 07 listopada 2016 przez Administrator

<< Poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 Następna strona>>Zobacz starsze wiadomości

Projekt i realizacja: Łukasz Orłowski. Administrator strony: kontakt
Kopiowanie treści bez zgody autora zabronione
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2008-2018

statystyka


Naszą stronę odwiedziło osób.
Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie!
Serwis uruchomiono 1 stycznia 2009 r.