Gmina Łubnice Gmina Oleśnica Miasto i Gmina Osiek Miasto i Gmina Połaniec Gmina Rytwiany

W chwili obecnej nie ma aktualnie trwających naborów wniosków. Zgodnie z ustawą o RLKS nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia naboru na naszej stronie zostanie zamieszczone ogłoszenie o naborze wniosków z podanymi informacjami, w tym budżetem na konkurs i planowanymi do osiągniecia wskaźnikami.


Zapraszamy do odwiedzenia naszego panelu dyskusyjnego dotyczącego prac nad naszą Lokalną Strategią Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły w ramach RLKS, czyli Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach inicjatywy LEADER na lata 2014-2020.Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z filmami i spotami promującymi poszczególne gminy zrzeszone w stowarzyszeniu i cały obszar Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. W filmie i spotach promocyjnych zostały przedstawione najciekawsze atrakcje i miejsca warte zobaczenia w każdej z gmin członkowskich. Materiały promocyjne zostały zrealizowane w ramach działania 431. "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013.

FILMY I SPOTY PROMOCYJNE
Doskonałym pomysłem na aktywne spędzenie wolnego czasu, są spływy kajakowe. Kajak to łódka niezwykle prosta w obsłudze, więc nawet niewprawny pływak szybko nauczy się zasad kierowania kajakiem.
DOTACJE DLA CIEBIE

         
Z DNIEM 2 LIPCA DO DNIA 16 LIPCA ZAPLANOWANO OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW W RAMACH ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH NR 15/2018 W RAMACH PRZEDSIEWZIĘCIA 1.1.2 ROZWÓJ PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE NA 2016 r.
Przypominamy, że regularne opłacanie składek członkowskich należy do podstawowych obowiązków statutowych członka stowarzyszenia LGD - Dorzecze Wisły.

Składka roczna wpłacana jednorazowo wynosi 24 zł dla osób fizycznych, nieformalnych grup społecznych, 100 zł dla przedsiębiorców, 50 zł dla stowarzyszeń, fundacji, instytucji kultury i sportu oraz innych organizacji pozarządowych.
 
UWAGA! niepłacenie składek w terminie spowoduje usunięcie z listy członków stowarzyszenia.
 
Prosimy o wpłatę składki na konto: 
 
53 1020 4926 0000 1602 0095 6318
 
W tytule wpłaty prosimy podać imię i nazwisko /  nazwę instytucji wpłacającej składkę.
 
Wiadomość napisana 17 czerwca 2016 przez Administrator
ANKIETA AKTYWNY WYPOCZYNEK Z LGD - DORZECZE WISŁY
Aktywny wypoczynek to coraz popularniejsza forma spędzania wolnego czasu. Wspólne uprawianie sportu sprzyja budowaniu więzi i gwarantuje niezapomniane przeżycia.
 
LGD - Dorzecze Wisły zaprasza do wypełnienia ankiety, której wyniki pomogą nam wybrać najlepszą formę zorganizowania wydarzeń sportowych w przyszłości. Wypełnienie poniższego kwestionariusza jest dobrowolne oraz anonimowe. Prosimy o szczere odpowiedzi.
 
Dziękujemy za wypełnienie ankiety!
 
Ankieta - wypełnij
 
 
Wiadomość napisana 15 czerwca 2016 przez Administrator
RELACJA ZE SPŁYWÓW KAJAKOWYCH NA RZECE CZARNEJ W DN. 11-12.06.2016 r.
Spływ rzeką Czarną to doskonała forma aktywnego wypoczynku i pomysł na spędzenie czasu w bliskim kontakcie z przyrodą w pięknej okolicy. Czarna i otaczające ją krajobrazy są malownicze, bardzo urozmaicone i nie zniszczone przez ludzi. Obcowanie z przyrodą w takich warunkach daje wiele satysfakcji i niezapomnianych wrażeń.
 
W dniach  11-12 czerwca 2016 r. odbyły się spływy kajakowe, których organizatorem było nasze stowarzyszenie. Spływy zostały podzielone na trzy tury: dwie sesje w sobotę i jedna w niedzielę. Łącznie w spływie wzięło udział 60 osób. 
 
Uczestnicy rozpoczęli sobotnią i niedzielną przygodę na Czarnej w miejscowości Niedziałki punktualnie o godzinie 10.00 (II tura w sobotę o godz. 15.00). Każdy uczestnik został zaopatrzony w indywidualną kamizelkę ratunkową. Dodatkowo spływy zabezpieczone były przez ratowników WOPR, którzy przy punkcie wodowania udzielali krótkiego instruktażu z zakresu pływania na kajaku i zasad bezpieczeństwa na rzece, a płynąc z uczestnikami udzielali cennych uwag przy taktyce pokonywania przeszkód, jak i asekuracji przy stabilizacji kajaków w momencie dobijania do brzegu i związanego z tym ich opuszczania i zajmowania w nich miejsc. 
Wiadomość napisana 14 czerwca 2016 przez Administrator
WALNE POSIEDZENIE SPRAWOZDAWCZO-ABSOLUTORYJNE

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły serdecznie zaprasza członków stowarzyszenia na Walne Posiedzenie Sprawozdawczo-Absolutoryjne, które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2016 r. (piątek) o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach, ul. Klasztorna 25.
 

PORZĄDEK POSIEDZENIA: 
 
 1. Powitanie Członków Walnego Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 3. Przedstawienie porządku obrad Walnego Zebrania.
 4. Sprawozdanie z działalności merytorycznej i finansowej LGD w 2015 roku.
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i wniosek o udzielenie absolutorium.
 
Wiadomość napisana 13 czerwca 2016 przez Administrator
INFORMACJE WAŻNE DLA PODMIOTÓW ZAINTERESOWANYCH ROZWOJEM INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ, TURYSTYCZNEJ I REKREACYJNEJ

Przedstawiamy małe kompendium wiedzy na temat przedsięwzięć Działania niekomercyjne tworzące warunki do aktywności mieszkańców. Finansowane będą operację, których celem będzie budowa, przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i/lub turystycznej przystosowanej do obsługi co najmniej 1 000 osób rocznie.

Pomoc jest przyznawana na budowę lub przebudowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

O dofinansowanie może ubiegać się podmiot będący:

 1. Osobą fizyczną, która:
  - jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
  - jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
  - jest pełnoletnia,
  - ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR lub adres, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.
 2. Osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddział znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR,
 3. Jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR z tym że spółka kapitałowa w organizacji może ubiegać się wyłącznie o pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.
Wiadomość napisana 11 czerwca 2016 przez Administrator

<< Poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 Następna strona>>Zobacz starsze wiadomości

Projekt i realizacja: Łukasz Orłowski. Administrator strony: kontakt
Kopiowanie treści bez zgody autora zabronione
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2008-2018

statystyka


Naszą stronę odwiedziło osób.
Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie!
Serwis uruchomiono 1 stycznia 2009 r.