Gmina Łubnice Gmina Oleśnica Miasto i Gmina Osiek Miasto i Gmina Połaniec Gmina Rytwiany

W chwili obecnej nie ma aktualnie trwających naborów wniosków. Zgodnie z ustawą o RLKS nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia naboru na naszej stronie zostanie zamieszczone ogłoszenie o naborze wniosków z podanymi informacjami, w tym budżetem na konkurs i planowanymi do osiągniecia wskaźnikami.


Zapraszamy do odwiedzenia naszego panelu dyskusyjnego dotyczącego prac nad naszą Lokalną Strategią Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły w ramach RLKS, czyli Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach inicjatywy LEADER na lata 2014-2020.Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z filmami i spotami promującymi poszczególne gminy zrzeszone w stowarzyszeniu i cały obszar Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. W filmie i spotach promocyjnych zostały przedstawione najciekawsze atrakcje i miejsca warte zobaczenia w każdej z gmin członkowskich. Materiały promocyjne zostały zrealizowane w ramach działania 431. "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013.

FILMY I SPOTY PROMOCYJNE
Doskonałym pomysłem na aktywne spędzenie wolnego czasu, są spływy kajakowe. Kajak to łódka niezwykle prosta w obsłudze, więc nawet niewprawny pływak szybko nauczy się zasad kierowania kajakiem.
DOTACJE DLA CIEBIE

         

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI


JAK PRAWIDŁOWO SPORZĄDZIĆ BIZNESPLAN

Wszystkim zainteresowanym wnioskodawcom udostępniamy materiał pomocniczy w zakresie sporządzania i oceny biznesplanu obowiązującego dla operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej  oraz rozwijania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 objętego PROW na lata 2014–2020 – prezentacja opracowana została przez Departament Działań Delegowanych ARiMR.

Mamy nadzieję, że porady zawarte w poradniku okażą się cennymi przy prawidłowym wypełnianiu dokumentu.

Jak napisać biznesplan - poradnik wnioskodawcy

Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu

Wiadomość napisana 04 października 2016 przez Administrator
PORADNIK DLA BENEFICJENTA CZYLI JAK PRZYGOTOWAĆ I ZŁOŻYĆ WNIOSEK
Zapraszamy do zapoznania się z krótkim poradnikiem dla wnioskodawcy, w którym rozpisane zostało krok po kroku co zrobić, jak poprawnie przygotować i złożyć wniosek o przyznanie pomocy na ogłoszone nabory wniosków przez Lokalną Grupę Działania - Dorzecze Wisły. 
 
      ***   Krok 1   ***
 
Zaplanowanie projektu, zgłębienie problemu, który dany projekt ma rozwiązać i sposobów jego rozwiązania czyli dobry pomysł! Trzeba rozpoznać uzasadnione potrzeby mieszkańców obszaru LGD - Dorzecze Wisły. Należy dostrzec czego mieszkańcom brakuje. Wnioskodawca musi wiedzieć: co chce zrobić, dla kogo, kiedy, z kim i gdzie, a także za ile.
 
***   Krok 2   ***
 
Wnioskodawca musi srawdźić, czy teren na którym chce realizować swój projekt jest objęty Lokalną Strategią Rozwoju, czy zamieszekuje w gminach zrzeszonych w LGD (Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwiany).
 
 
***   Krok 3   ***
 
Kolejnym krokiem jest sprawdzenie czy pomysł na projekt jest zgodny z zapisami Lokalnej Strategii Rozwoju, czy wpisuje się przede wszystkim w cel główny i cele szczegółowe. Warto zapoznać się także z  "Lokalnymi kryteriami wyboru operacji", które dokładnie wskazują jakie operacje będą wysoko oceniane, ile punktów można otrzymać za poszczególne kryteria, pamiętając że aby wniosek przeszedł ocenę Rady musi spełnić wymaganą minimalną liczbę punktów 60%, których uzyskanie jest warunkiem wyboru projektu.

 

Wiadomość napisana 04 października 2016 przez Administrator
SPOTKANIA INFORMACYJNE W GIMNACH ZRZESZONYCH W LGD

Wiadomość napisana 28 września 2016 przez Administrator
SZKOLENIA DLA RADY, ZARZĄDU I PRACOWNIKÓW BIURA LGD
Nowa perspektywa finansowa, w ramach PROW na lata 2014 – 2020, stawia przed kadrą odpowiedzialną za wdrażanie strategii nowe wyzwania. By jak najlepiej im sprostać stowarzyszenie LGD - Dorzecze Wisły zaplanowało szkolenie dla członków Rady stowarzyszenia, Zarządu oraz pracowników biura Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły.
 
Szkolenie w dniach 26 - 27 października 2016 r. (środa - czwartek) w godzinach 10.00 - 18.00 w zakresie przygotowania członków Rady, Zarządu i pracowników biura Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły do prawidłowej oceny oraz wyboru projektów w ramach PROW na lata 2014-2020. Szkolenie odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu na dużej sali konferencyjnej, ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec.
 
Celem szkolenia będzie dobre przygotowanie całego zespołu do sprawnego wdrażania LSR oraz oceny Wniosków o przyznanie pomocy w ramach Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, wyposażenie członków organów decyzyjnych w niezbędną wiedzę umożliwiającą aktywny udział w procesie oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach LSR, w zgodzie z przepisami PROW 2014-2020 i zasadami podejścia LEADER. Szkolenie będzie obejmować praktyczne omówienie trybów udzielania wsparcia w ramach projektów konkursowych, grantowych i projektów własnych, wyjaśnienie warunków proceduralnych wskazujących niedyskryminujący charakter procedur, przejrzystość, unikanie ryzyka konfliktu interesów, propozycje regulacji wyjątkowych na etapie wyboru i oceny, odwołanie i protest od negatywnej oceny organu.
Wiadomość napisana 27 września 2016 przez Administrator

<< Poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 Następna strona>>Zobacz starsze wiadomości

Projekt i realizacja: Łukasz Orłowski. Administrator strony: kontakt
Kopiowanie treści bez zgody autora zabronione
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2008-2018

statystyka


Naszą stronę odwiedziło osób.
Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie!
Serwis uruchomiono 1 stycznia 2009 r.