Gmina Łubnice Gmina Oleśnica Miasto i Gmina Osiek Miasto i Gmina Połaniec Gmina Rytwiany

W chwili obecnej nie ma aktualnie trwających naborów wniosków. Zgodnie z ustawą o RLKS nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia naboru na naszej stronie zostanie zamieszczone ogłoszenie o naborze wniosków z podanymi informacjami, w tym budżetem na konkurs i planowanymi do osiągniecia wskaźnikami.


Zapraszamy do odwiedzenia naszego panelu dyskusyjnego dotyczącego prac nad naszą Lokalną Strategią Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły w ramach RLKS, czyli Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach inicjatywy LEADER na lata 2014-2020.Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z filmami i spotami promującymi poszczególne gminy zrzeszone w stowarzyszeniu i cały obszar Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. W filmie i spotach promocyjnych zostały przedstawione najciekawsze atrakcje i miejsca warte zobaczenia w każdej z gmin członkowskich. Materiały promocyjne zostały zrealizowane w ramach działania 431. "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013.

FILMY I SPOTY PROMOCYJNE
Doskonałym pomysłem na aktywne spędzenie wolnego czasu, są spływy kajakowe. Kajak to łódka niezwykle prosta w obsłudze, więc nawet niewprawny pływak szybko nauczy się zasad kierowania kajakiem.
DOTACJE DLA CIEBIE

         

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI


PLANOWANY TERMIN NABORU WNIOSKÓW
Zarząd Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły uprzejmie informuje, iż zgodnie z Harmonogramem ogłaszania naborów, planowane jest ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy w miesiącu grudniu. Szczegółowy termin naborów zostanie podany po akceptacji Samorządu Województwa Świętokrzyskiego.
 
W miesiącu grudzień 2016 zaplanowano nabory w ramach następujących przedsięwzięć:
 
1.1.2 Rozwój podmiotów gospodarczych.
         Limit dostępnych środków – 1 450 000,00 złotych.
 
1.1.3 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych.
         Limit dostępnych środków – 750 000,00 złotych.
 
1.1.4 Tworzenie nowych podmiotów gosp. przez osoby do 29. roku życia.
         Limit dostępnych środków – 250 000,00 złotych.
 
Szczegółowe informacje o możliwościach i zasadach pozyskania wsparcia na realizację operacji w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju PROW 2014-2020 uzyskacie Państwo w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły, 28-230 Połaniec ul. Ruszczańska 27, pok. 110 w godz. 8.00 – 16.00, pod numerem telefonu: 15 865 02 16, za pośrednictwem adresu biuro@dorzeczewisly.pl lub strony internetowej – www.dorzeczewisly.pl.
 
Wiadomość napisana 22 września 2016 przez Administrator
SZKOLENIA DLA POTENCJALNYCH WNIOSKODAWCÓW
Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły serdecznie zaprasza potencjalnych wnioskodawców chcących uzyskać dofinansowanie, osoby zainteresowane zakładaniem i rozwojem działalności gospodarczej, przedstawicieli organizacji pozarządowych i stowarzyszeń na bezpłatne szkolenia w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  na działania wymienione w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla obszaru gmin: Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec i Rytwiany. Szczegółowy harmonogram spotkań poniżej:
 
 
L.p  Gmina Miejsce szkolenia Termin szkolenia
1.

Gmina 
Łubnice

Sala konferencyjna Urzędu Gminy
Łubnice 66 A, 28-230 Łubnice

17 października 2016 r. 

godz. 14.00 - 18.00

2. Gmina
Oleśnica

Sala konferencyjna Urzędu Gminy
ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica

18 października 2016 r. 

godz. 14.00 - 18.00

3. Gmina
Osiek

Sala w Miejsko-Gminnym Ośrodka
Kultury w Osieku, ul. Wolności 16, 28-221 Osiek

19 października 2016 r. 

godz. 14.00 - 18.00

4. Gmina
Rytwiany

Sala konferencyjna Urzędu Gminy
ul. Staszowska 15, 28-236 Rytwiany

20 października 2016 r. 

godz. 14.00 - 18.00

5. Gmina
Połaniec

Sala konferencyjna
Urzędu Miasta i Gminy
ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec

21 października 2016 r. 

godz. 14.00 - 18.00


Celem szkoleń będzie praktyczne omówienie zagadnień związanych z możliwościami ubiegania się o fundusze unijne w ramach LSR LGD Dorzecze Wisły,  praca na wzorach wniosków, omówienie aktów prawnych, kryteriów wyboru operacji i aktualnych rozporządzeń, wytycznych oraz zagadnień i tematyki związanej z pisaniem wniosków. Będziemy starali się odpowiedzieć na pytania kto może się starać o dofinansowanie na poszczególne przedsiewzięcia, jaka jest możliwa do uzyskania wysokość dotacji, w jaki sposób jest wypłacana, jakie są szczegółowe warunki dofinansowania, jakie dokumenty i kiedy należy złożyć, aby ubiegać się o dofinansowanie.

 

Wiadomość napisana 20 września 2016 przez Administrator
NUMER IDENTYFIKACYJNY ARIMR DLA BENEFICJENTOW PROW 2014-2020

Biuro LGD Dorzecze Wisły, w oparciu o zapisy Rozporządzenia MRiRW z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"”  przypomina przyszłym Beneficjentom, którzy będą zainteresowani składaniem wniosków o pomoc w ramach działań PROW 2014-2020, iż jednym z niezbędnych dokumentów jest posiadanie numeru identyfikacji producenta nadawanego zgodnie z ustawą z 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz.U. z 2014 r. poz. 1872 z późn. zm.). Pomoc jest przyznawana podmiotowi beneficjentowi, który spełnia warunki określone w § 3 rozporządzenia i któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych orazewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”. 

Wiadomość napisana 06 września 2016 przez Administrator
PRZYDATNE INFORMACJE DLA UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WSPARCIE NA REALIZACJĘ OPERACJI
Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na pytania, które w ostatnim czasie otrzymaliśmy od Państwa drogą e-mailową, za pośrednictwem Live Chata czy Facebook Messangera.
 
1. Beneficjent ubiegający się o pomoc na podjęcie działalności gospodarczej nie może być ubezpieczony w KRUS. Natomiast przedsiębiorca, który rozwija swoją działalność gospodarczą może być ubezpieczony zarównow ZUS jak i KRUS.
 
2. Bardzo ważną zasadą przy projektach na rozwój i tworzeniu nowej działalności gospodarczej jest racjonalność kosztów, w ramach której w trakcie weryfikacji merytorycznej mogą zostać obcięte koszty. Dlatego też przy tworzeniu kosztorysu należy zwrócić szczególną uwagę i staranność planując kosztyw oparciu o ceny rynkowe.
 
3. W ramach podejmowania działalności gospodarczej jak również rozwijania działalności gospodarczej dopuszczalna jest forma franczyzy.
 
4. W przypadku ubiegania się o wsparcie na podjęcie działalności gospodarczej - Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych suma kosztów kwalifikowanych musi wynosić dokładnie 75 tys. zł. W przypadku ubiegania się o wsparcie na podjęcie działalności gospodarczej - Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych przez osoby do 29. roku życia suma kosztów kwalifikowanych musi wynosić dokładnie 50 tys. zł.
Wiadomość napisana 06 września 2016 przez Administrator

<< Poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 Następna strona>>Zobacz starsze wiadomości

Projekt i realizacja: Łukasz Orłowski. Administrator strony: kontakt
Kopiowanie treści bez zgody autora zabronione
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2008-2018

statystyka


Naszą stronę odwiedziło osób.
Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie!
Serwis uruchomiono 1 stycznia 2009 r.