Gmina Łubnice Gmina Oleśnica Miasto i Gmina Osiek Miasto i Gmina Połaniec Gmina Rytwiany

W chwili obecnej nie ma aktualnie trwających naborów wniosków. Zgodnie z ustawą o RLKS nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia naboru na naszej stronie zostanie zamieszczone ogłoszenie o naborze wniosków z podanymi informacjami, w tym budżetem na konkurs i planowanymi do osiągniecia wskaźnikami.


Zapraszamy do odwiedzenia naszego panelu dyskusyjnego dotyczącego prac nad naszą Lokalną Strategią Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły w ramach RLKS, czyli Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach inicjatywy LEADER na lata 2014-2020.Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z filmami i spotami promującymi poszczególne gminy zrzeszone w stowarzyszeniu i cały obszar Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. W filmie i spotach promocyjnych zostały przedstawione najciekawsze atrakcje i miejsca warte zobaczenia w każdej z gmin członkowskich. Materiały promocyjne zostały zrealizowane w ramach działania 431. "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013.

FILMY I SPOTY PROMOCYJNE
Doskonałym pomysłem na aktywne spędzenie wolnego czasu, są spływy kajakowe. Kajak to łódka niezwykle prosta w obsłudze, więc nawet niewprawny pływak szybko nauczy się zasad kierowania kajakiem.
DOTACJE DLA CIEBIE

         

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI


SZKOLENIE W STARACHOWICACH

W dn. 9-10 czerwca 2016 r.  w Hotelu "Senator" w Starachowicach odbyło się szkolenie dla przedstawicieli lokalnych grup działania województwa świętokrzyskiego działających w ramach świętokrzyskiej sieci lokalnych grup działania.

Szkolenie poprowadzili pracownicy Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach: p. Joanna Kupis, Kierownik Oddziału Wdrażania PROW i PO RYBY oraz p. Justyna Stankiewicz-Michcik, Kierownik Sekcji ds. obsługi wniosków PROW, Oddział Wdrażania.

Tematem szkolenia w pierwszym dniu było omówienie przepisów prawnych obowiązujących lgd w trakcie wdrażania LSR, w szczególności ustawa o RLKS, zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności, rozporządzenia wykonawcze Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wniosek o przyznanie pomocy składany do lgd w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020. W drugim dniu szkolenia w formie warsztatowej szczegółowo omówiono tematy związane z weryfikacją prawidłowości wypełniania wniosków.

Wiadomość napisana 10 czerwca 2016 przez Administrator
INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW SPŁYWU KAJAKOWEGO W DN. 11-12 CZERWCA

Informujemy, że na podstawie list deklarujących udział w spływie (wpłacona składka 30 zł /os.) w sobotę 11 czerwca odbędą się 2 spływy: I spływ od godz. 10.00, II spływ godzina 15.00. W niedzielę odbędzie się jeden spływ od godz. 10.00. 

Dojazd na punkt startowy spływu - most w Niedziałkach jest po stronie uczestnika spływu (organizator nie zapewnia dojazdu).

Spływ rozpoczynamy w miejscowości Niedziałki, kończymy w Winnicy. Po zakończonym spływie uczestników zapraszamy do wspólnego pieczenia kiełbaski.

W razie jakichkolwiek pytań zwiazanych ze spływem prosimy o kontakt z biurem pod nr tel. 15 8650 216.

Wiadomość napisana 07 czerwca 2016 przez Administrator
LOKALNE KRYTERIA WYBORU

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z lokalnymi kryteriami wyboru, na ktorych podstawie Rada LGD będzie oceniać złożone przez Państwa wnioski. Przeprowadzone konsultacje społeczne, wypracowana diagnoza obszaru oraz analiza SWOT a także zdiagnozowanie problemów, które wskazywali mieszkańcy podczas konsultacji społecznych, umożliwiły opracowanie kryteriów oceny. Nadrzędnym celem tworzenia kryteriów wyboru przy udziale społeczności lokalnej było ustalenie zakresów oraz typów operacji, które będą szczególnie premiowane w ramach przyznawanego wsparcia. Kryteria dobrano w taki sposób, aby do dofinansowania można było wybrać operacje, które będą miały największy wpływ na realizację założeń Strategii tj. będą one w jak największym stopniu niwelowały wskazane i zdiagnozowane problemy. Poziom maksymalnego wsparcia dla operacji jest ściśle powiązany z celami oraz określonymi grupami docelowymi i grupą defaworyzowaną oraz uzależniony od beneficjenta, przy uwzględnieniu wyników diagnozy i Analizy SWOT obszaru.
Wiadomość napisana 06 czerwca 2016 przez Administrator
NABORY WNIOSKÓW W RAMACH LSR 2014-2020

Wiadomość napisana 03 czerwca 2016 przez Administrator

<< Poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 Następna strona>>Zobacz starsze wiadomości

Projekt i realizacja: Łukasz Orłowski. Administrator strony: kontakt
Kopiowanie treści bez zgody autora zabronione
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2008-2018

statystyka


Naszą stronę odwiedziło osób.
Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie!
Serwis uruchomiono 1 stycznia 2009 r.