Gmina Łubnice Gmina Oleśnica Miasto i Gmina Osiek Miasto i Gmina Połaniec Gmina Rytwiany

W chwili obecnej nie ma aktualnie trwających naborów wniosków. Zgodnie z ustawą o RLKS nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia naboru na naszej stronie zostanie zamieszczone ogłoszenie o naborze wniosków z podanymi informacjami, w tym budżetem na konkurs i planowanymi do osiągniecia wskaźnikami.


Zapraszamy do odwiedzenia naszego panelu dyskusyjnego dotyczącego prac nad naszą Lokalną Strategią Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły w ramach RLKS, czyli Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach inicjatywy LEADER na lata 2014-2020.Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z filmami i spotami promującymi poszczególne gminy zrzeszone w stowarzyszeniu i cały obszar Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. W filmie i spotach promocyjnych zostały przedstawione najciekawsze atrakcje i miejsca warte zobaczenia w każdej z gmin członkowskich. Materiały promocyjne zostały zrealizowane w ramach działania 431. "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013.

FILMY I SPOTY PROMOCYJNE
Doskonałym pomysłem na aktywne spędzenie wolnego czasu, są spływy kajakowe. Kajak to łódka niezwykle prosta w obsłudze, więc nawet niewprawny pływak szybko nauczy się zasad kierowania kajakiem.
DOTACJE DLA CIEBIE

         

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI


ROZPOCZĄŁ SIĘ NABÓR WNIOSKÓW NA ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

W dniu dzisiejszym Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły rozpoczęła nabór wniosków w ramach Przedsięwziecia Przedsięwzięcia 1.1.2 Rozwój podmiotów gospodarczych. Budżet środków na konkurs wynosi 222 495,00. Wnioski w dwóch wersjach w skoroszycie i wersją elektroniczną CD-ROM należy złożyć maksymalnie do 16 lipca 2018 r. do godz. 15.00

Szczegółowe informacje, w tym wzory wniosków i oświadczeń oraz regulamin naboru zawarte zostały w ogłoszeniu o naborze (przejdź do ogłoszenia).

 

Wiadomość napisana 02 lipca 2018 przez Administrator
OBOWIĄZKI PRZY REALIZACJI PROJEKTÓW GRANTOWYCH
Wszystkich grantobiorców, którzy w czerwcu 2018 r. podpisali umowy na realizacje projektów grantowych w ramach Przedsięwzięcia 1.2.3 Kultywowanie dziedzictwa kulturowego regionu, informujemy o obowiązkach wynikających z podpisanych umów.
 
Informujemy o obowiązku umieszczania na wszystkich materiałach promocyjnych (plakatach, ulotkach, zaproszeniach, gadżetach itp.) logotypów w tym lgd w miejscu, na które pozwala księga wizualizacji znaku PROW. Poniżej zamieszczamy przykładowe wzory oznaczenia zakupów w ramach grantu.
 
Sprawozdania należy przygotowywać na specjalnym formularzu (załączonym poniżej) wraz z niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi poniesione koszty tj. rachunki, faktury (opisane jak we wzorze poniżej). Sprawozdanie grantobiorca zobowiązany jest złożyć w terminie wynikającym z umowy (po zrealizowaniu projektu i dokonaniu wszelkich platności związanych z realizacją grantu). 
 
Wiadomość napisana 22 czerwca 2018 przez Administrator
KLAUZULE DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH 19.2, 19.3 oraz 19.4
W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, tj. wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej rozporządzenie 2016.679) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) informujemy, że aktualizacji uległy zasady przetwarzania danych osobowych, w celach związanych z ubieganiem się o wsparcie w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW na lata 2014-2020 (danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych oraz umowie o przyznaniu pomocy i dokumentach jej towarzyszących.
Wiadomość napisana 21 czerwca 2018 przez Administrator
ULGI NA START W RAMACH PODDZIAŁANIA 19.2
Biuro LGD - Dorzecze Wisły informuje, iż w związku z wejściem w życie nowej ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646) wprowadzającej m.in. udogodnienie dla przyszłych przedsiębiorców będącymi osobami fizycznymi, dotyczące możliwości skorzystania przez ww. osoby z tzw. "ulgi na start", beneficjenci poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014-2020 w zakresie operacji na podejmowanie działalności gospodarczej, którzu nie podjęli działalności gospodarczej w własny imieniu, do której stosuje się przepisy ww. ustawy, mają możliwość skorzystania z uprawnienia wynikającego z art. 18 ust. 1 ustawy. 
 
Zgodnie z ww. art. "przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy (...) nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.
Wiadomość napisana 14 czerwca 2018 przez Administrator

<< Poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 Następna strona>>Zobacz starsze wiadomości

Projekt i realizacja: Łukasz Orłowski. Administrator strony: kontakt
Kopiowanie treści bez zgody autora zabronione
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2008-2018

statystyka


Naszą stronę odwiedziło osób.
Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie!
Serwis uruchomiono 1 stycznia 2009 r.