Gmina Łubnice Gmina Oleśnica Miasto i Gmina Osiek Miasto i Gmina Połaniec Gmina Rytwiany

W chwili obecnej nie ma aktualnie trwających naborów wniosków. Zgodnie z ustawą o RLKS nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia naboru na naszej stronie zostanie zamieszczone ogłoszenie o naborze wniosków z podanymi informacjami, w tym budżetem na konkurs i planowanymi do osiągniecia wskaźnikami.


Zapraszamy do odwiedzenia naszego panelu dyskusyjnego dotyczącego prac nad naszą Lokalną Strategią Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły w ramach RLKS, czyli Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach inicjatywy LEADER na lata 2014-2020.Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z filmami i spotami promującymi poszczególne gminy zrzeszone w stowarzyszeniu i cały obszar Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. W filmie i spotach promocyjnych zostały przedstawione najciekawsze atrakcje i miejsca warte zobaczenia w każdej z gmin członkowskich. Materiały promocyjne zostały zrealizowane w ramach działania 431. "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013.

FILMY I SPOTY PROMOCYJNE
Doskonałym pomysłem na aktywne spędzenie wolnego czasu, są spływy kajakowe. Kajak to łódka niezwykle prosta w obsłudze, więc nawet niewprawny pływak szybko nauczy się zasad kierowania kajakiem.
DOTACJE DLA CIEBIE

         

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI


Zapytanie ofertowe nr LGD-DW.SZLAK-STANICE.1.2014 na roboty budowlane

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły zwraca się z prośbą o wypełnienie i przesłanie oferty cenowej na: udrożnienie koryta rzeki Czarnej poprzez ścięcie drzew, oznakowanie stanic przy drogach krajowej, wojewódzkiej, powiatowej i gminnych, oznakowanie stanic przy drogach, budowę i wyposażenie stanic. 

Podstawą wyceny jest załączony kosztorys ślepy a uzupełniająco dokumentacja projektowa. Szczegółowy przedmiar zadań znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Ofertę należy zapakować w nieprzeźroczystą kopertę. Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego oraz oznakowana następująco:   „Oferta na wykonane prac związanych z wyposażeniem i budową stanic na szlaku kajakowym na rzece Czarnej”. Ofertę należy przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego lub składać w siedzibie Zamawiającego, ul. Ruszczańska 27 (parter  pok. 110), 28-230 Połaniec do dnia 9 maja 2014 r. do godz. 15:00. O ważności oferty decyduje data wpłynięcia dokumentów do Zamawiającego.


DOKUMENTACJA:

1. Zapytanie ofertowe

2. Oferta do wypełnienia

3. Podstawa wyceny - kosztorys ślepy

4. Wzór umowy z Wykonawcą

5. Projekty zagospodarowania działek i zgłoszenia budowy

Wiadomość napisana 29 kwietnia 2014 przez Administrator
Relacja z VI Międzynarodowych Targów Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL w Kielcach

W dniach 11-13 kwietnia 2014 r. w Kielcach, jak co roku na halach targowych, odbyły się VI Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL. Impreza ta z roku na rok staje się jedną z najważniejszych imprez wystawienniczych w Polsce, która integruje branżę turystyczną z obszarów wiejskich.

Dzięki targom mieliśmy doskonałą okazję do prezentacji i promocji oferty z obszaru Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły a także wymiany doświadczeń i nawiązania nowych znajomości. Były doskonałą okazją do prezentacji i promocji oferty wypoczynkowej na wsi oraz wymiany doświadczeń wśród licznych podmiotów działających w sektorze turystyki na obszarach wiejskich. Charakterystyczną cechą targów była możliwość upowszechnienia, w jednym miejscu i czasie, wielokulturowej oferty europejskiej turystyki wiejskiej i agroturystyki. Tegoroczne targi były wyjątkowym miejscem pełnym barw i zapachów, przywodzącym na myśl wakacyjny wypoczynek pod gruszą i wspomnienia z dzieciństwa.

Wiadomość napisana 14 kwietnia 2014 przez Administrator
Zapytanie ofertowe nr LGD-DW-SZLAK.ZESTAW.KAJAKOWY.1.2014

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły zwraca się z prośbą o wypełnienie i przesłanie oferty cenowej na zakup 10 szt. kajaków dwuosobowych polietylenowych z osprzętem (wiosła, kamizelki ratunkowe) oraz atestowanej przyczepy kajakowej. Zakup w ramach projektu pn. „Szlak wodny na rzece Czarnej na odcinku Gmina Rytwiany – Gmina Połaniec nową atrakcją turystyczna regionu” . Szczegółowy opis kajaków, kamizelek i wioseł oraz specyfikacja techniczna wykonania przyczepki kajakowej znajduje się w poniższym zapytaniu ofertowym. Oferty należy składać w siedzibie LGD Dorzecze Wisły, ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec, p. 110 do 18 kwietnia 2014 r. do godz. 12.00 osobiście, za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu) lub poczty elektronicznej na adres: biuro@dorzeczewisly.pl

Zapytanie ofertowe

Oferta

Wiadomość napisana 07 kwietnia 2014 przez Administrator
Nabór wniosków z działania "Małe projekty" 2014

Zarząd Województwa Świetokrzyskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu „Małe projekty” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły działającej na terenie gmin: Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwiany i Tuczępy. Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 15.04.2014 r. do 30.04.2014 r.

Ogłaszany nabór wniosków w ramach działania „MAŁE PROJEKTY”  będzie dotyczył następujących zakresów przedsięwzięć:

  • 1.1.2  Cykliczne wydarzenia rekreacyjne i integracyjne,
  • 2.1.1  Rozwój działalności lokalnych twórców kultury, w tym zakup strojów i instrumentów służących kultywowaniu lokalnych tradycji kulturowych, historycznych i przyrodniczych.
  • 2.1.2 Cykliczne wydarzenia kulturalne
  • 2.1.3 Zajęcia szkoleniowe i warsztatowe w różnych obszarach kultury dla mieszkańców
  • 2.2.1  Remont lub wyposażenie obiektów pełniących funkcje społeczno-kulturalne i  służące wspieraniu aktywności.
Wiadomość napisana 31 marca 2014 przez Administrator

<< Poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 Następna strona>>Zobacz starsze wiadomości

Projekt i realizacja: Łukasz Orłowski. Administrator strony: kontakt
Kopiowanie treści bez zgody autora zabronione
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2008-2018

statystyka


Naszą stronę odwiedziło osób.
Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie!
Serwis uruchomiono 1 stycznia 2009 r.