Gmina Łubnice Gmina Oleśnica Miasto i Gmina Osiek Miasto i Gmina Połaniec Gmina Rytwiany

W chwili obecnej nie ma aktualnie trwających naborów wniosków. Zgodnie z ustawą o RLKS nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia naboru na naszej stronie zostanie zamieszczone ogłoszenie o naborze wniosków z podanymi informacjami, w tym budżetem na konkurs i planowanymi do osiągniecia wskaźnikami.


Zapraszamy do odwiedzenia naszego panelu dyskusyjnego dotyczącego prac nad naszą Lokalną Strategią Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły w ramach RLKS, czyli Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach inicjatywy LEADER na lata 2014-2020.Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z filmami i spotami promującymi poszczególne gminy zrzeszone w stowarzyszeniu i cały obszar Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. W filmie i spotach promocyjnych zostały przedstawione najciekawsze atrakcje i miejsca warte zobaczenia w każdej z gmin członkowskich. Materiały promocyjne zostały zrealizowane w ramach działania 431. "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013.

FILMY I SPOTY PROMOCYJNE
Doskonałym pomysłem na aktywne spędzenie wolnego czasu, są spływy kajakowe. Kajak to łódka niezwykle prosta w obsłudze, więc nawet niewprawny pływak szybko nauczy się zasad kierowania kajakiem.
DOTACJE DLA CIEBIE

         

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI


Ankiety monitorujące

Szanowni Państwo, w związku z zapisem w umowie o przyznaniu  pomocy finansowej w zakresie działania 413_małe projekty oraz 413_odnowa i rozwój wsi – operacje z zakresu turystyki  wdrażanych za pośrednictwem lokalnych grup działania,  zwracamy się z prośbą do wezwania Beneficjentów, którzy nie złożyli w terminie do 31 stycznia br. ankiet monitorujących z realizacji operacji. Nadmieniamy iż obowiązek złożenia tego dokumentu zapisany jest w umowie jaką Beneficjenci poszczególnych działań zawarli z SW (umowa – par. 5; pkt. 3).

Dodatkowo przypominamy wszystkim beneficjentom, którzy realizowali projekty w ramach środków pozyskanych za pośrednictwem LGD o obowiązku wypełnienia ankiety monitorującej opracowanej przez LGD Dorzecze Wisły z realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Ankietę powinni wypełnić beneficjenci, którzy rozliczyli już projekty. Prosimy o wypełnienie ankiety i złożenie jej w wersji papierowej opatrzonej własnoręcznym podpisem w biurze LGD. Wzór ankiety zostanie przekazany każdemu beneficjentowi po otrzymaniu informacji o zleceniu płatności.

ANKIETA

 

Wiadomość napisana 17 lutego 2014 przez Administrator
Zapytanie ofertowe LGD-DW-SZLAK.1.2014

Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na przygotowanie graficzne projektu, wykonanie i dostarczenie gadżetów promujących LGD Dorzecze Wisły w ramach projektu pn. "Szlak wodny na rzece Czarnej na odcinku Gmina Rytwiany 0 gmina Połaniec nową atrakcją turystyczną regionu" współfinansowany w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności.

Zeskanowaną ofertę proszę przesłać na adres e-mail: biuro@dorzeczewisly.pl lub dostarczyć do biura LGD - Dorzecze Wisły pok. 110 ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec. Termin składania ofert upływa z dniem 14.02. 2014 r. o godz. 12.00. Zapytanie ofertowe nie zobowiązuje LGD -Dorzecze Wisły do podpisania umowy. Niniejsze zapytanie służy do rozpoznania cen rynkowych.

Zapytanie ofertowe

Oferta

Wiadomość napisana 02 lutego 2014 przez Administrator
Edukacja ekologiczna na trasie gmina Rytwiany – gmina Połaniec

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły realizuje projekt pn. „Kajakowy szlak edukacji ekologicznej na trasie gmina Rytwiany – gmina Połaniec” współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach. Zadanie ma na celu stworzenie ścieżki edukacyjnej na tworzonym szlaku kajakowym w ramach działania "Wdrażanie projektów wspołpracy PROW. Stan istniejący - odcinek ok. 20 km, a którym występuje ciekawa i godna wydobycia roślinność i zwierzyna. Będzie to forma uzupełnienia i uatrakcyjnienia szlaku kajakowego i stworzenia dodatkowych możliwości aktywnej turystyki. Projekt turystyczno-edukacyjny będzie wsparciem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, a w szczególności bedzie opierał się na wspieraniu społecznej aktywności, skupieniu we wspólnym działaniu osób związanych z przyrodą i środowiskiem naturalnym oraz pobudzeniu mieszkańców obszaru LGD Dorzecze Wisły do aktywnego uczestnictwa w działaniach zmierzających do poznawania i skutecznej ochrony prawnej i fizycznej zasobów przyrody.

Wiadomość napisana 13 grudnia 2013 przez Administrator
Licealiści "Pod ostrzałem" pytań ekologicznych

LICEALIŚCI Edukacja ekologiczna …czyli „czym skorupka za młodu nasiąknie…”.  Ekologia to jeden z najczęściej i najchętniej używanych haseł. Spotykamy się z nim na co dzień – ekologiczna żywność, samochody, a nawet domy i mieszkania. Na edukację ekologiczną składają się niezliczone i niezwykle różnorodne działania mające na celu podniesienie poziomu świadomości ekologicznej oraz kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa. I dobrze, że działania te są adresowane do wszystkich mieszkańców poczynając od najmłodszych grup wiekowych.

Mamy przecież tu, w Połańcu, wiele akcji ekologicznych z udziałem przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjum czy liceum, gdzie kilka dni temu właśnie zakończył się projekt ekologiczny. Nam dorosłym łatwiej jest zrozumieć, dlaczego dbanie o środowisko jest tak ważne. Naszym pociechom natomiast taką wiedzę musimy dostarczyć sami.

Wiadomość napisana 13 grudnia 2013 przez Administrator

<< Poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 Następna strona>>Zobacz starsze wiadomości

Projekt i realizacja: Łukasz Orłowski. Administrator strony: kontakt
Kopiowanie treści bez zgody autora zabronione
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2008-2018

statystyka


Naszą stronę odwiedziło osób.
Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie!
Serwis uruchomiono 1 stycznia 2009 r.