Gmina Łubnice Gmina Oleśnica Miasto i Gmina Osiek Miasto i Gmina Połaniec Gmina Rytwiany

W chwili obecnej nie ma aktualnie trwających naborów wniosków. Zgodnie z ustawą o RLKS nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia naboru na naszej stronie zostanie zamieszczone ogłoszenie o naborze wniosków z podanymi informacjami, w tym budżetem na konkurs i planowanymi do osiągniecia wskaźnikami.


Zapraszamy do odwiedzenia naszego panelu dyskusyjnego dotyczącego prac nad naszą Lokalną Strategią Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły w ramach RLKS, czyli Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach inicjatywy LEADER na lata 2014-2020.Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z filmami i spotami promującymi poszczególne gminy zrzeszone w stowarzyszeniu i cały obszar Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. W filmie i spotach promocyjnych zostały przedstawione najciekawsze atrakcje i miejsca warte zobaczenia w każdej z gmin członkowskich. Materiały promocyjne zostały zrealizowane w ramach działania 431. "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013.

FILMY I SPOTY PROMOCYJNE
Doskonałym pomysłem na aktywne spędzenie wolnego czasu, są spływy kajakowe. Kajak to łódka niezwykle prosta w obsłudze, więc nawet niewprawny pływak szybko nauczy się zasad kierowania kajakiem.
DOTACJE DLA CIEBIE

         

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI


WARSZTAT REFLEKSYJNY Z WDRAŻANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU
W dniu 21 lutego br. w siedzibie LGD odbył się warsztat refleksyjny podczas którego członkowie Zarządu, Rady, pracownicy biura pochylili się nad bieżącym procesem wdrażania strategii i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Warsztat ten, to efekt prowadzonej ewaluacji wewnętrznej strategii Stowarzyszenia,  która ma na celu cykliczne badanie rezultatów wdrażania LSR i funkcjonowania biura Stowarzyszenia. Jej wnioski przyczynią się do usprawniania tego mechanizmu, jak również podjęcia decyzji o ewentualnej zmianie kierunku działań.
 
Było to pierwsze tego typu spotkanie, które rozpoczęło cykl corocznej ewaluacji wewnętrznej. Na podstawie zestawień i danych przedstawionych przez pracowników LGD dokonano analizy procesu wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego oraz sformułowano rekomendacje na kolejny rok. Celem  warsztatu refleksyjnego była ocena działalności Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły w roku poprzednim. Warsztat poprowadził Pan Łukasz Orłowski - Dyrektor Biura LGD. Uczestnicy pracowali warsztatowo odpowiadając na pytania ewaluacyjne związane z realizacją LSR dotyczące m.in.: osiągania wskaźników LSR, procedur naboru, skutecznością działań biura. Podczas warsztatu zaprezentowano postęp finansowy i rzeczowy, funkcjonowanie LGD oraz biura. Dyskutowano nad trafnością wskaźników, jakością składanych wniosków czy adekwatnością stosowanych kryteriów wyboru. Na podstawie przedstawionych zestawień danych LGD dokonano analizy procesu wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego oraz sformułowano rekomendacje na kolejny rok.
Wiadomość napisana 22 lutego 2018 przez Administrator
AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU NABORÓW WNIOSKÓW

Szanowni Państwo w dniu dzisiejszym został zaktualizowany harmonogram naboru wniosków w oparciu o dane otrzymane ze Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego. Poniżej zaktualizowany Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Zaktualizowany Harmonogram naborów

 

Wiadomość napisana 12 lutego 2018 przez Administrator
ZMIANA PRZEPISÓW DOTYCZĄCEGO KONKURENCYJNEGO TRYBU WYBORU WYKONAWCÓW
Informujemy, że 6 lutego 2018 r. została opublikowana ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 311).
 
Niniejszą ustawą zmienia się między innymi ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
 
W ustawie dokonano zmian między innymi art. 43a i art. 57h. Istotna zmiana polega na zwiększeniu progu wartości zamówienia, od którego ma zastosowanie konkurencyjny tryb wyboru wykonawców zamówienia, określony w art. 43a ww. ustawy i przepisach wykonawczych, z kwoty 20 000 zł do 30 000 euro.
 
Niniejsze przepisy ustawy wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 21 lutego 2018 r.
 
Zachęcamy do zapoznania się z przepisami ww. ustawy, w tym przepisami przejściowymi określonymi w art. 8 ust. 2.
 
 
Wiadomość napisana 09 lutego 2018 przez Administrator
WYNIKI OCENY WNIOSKÓW W RAMACH NABORU GRANTOWEGO NR 1/2017/G
W dniu 18.01.2018 r. Rada Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły dokonała oceny i wybrała Zadania do finansowania w ramach naboru grantowego nr 1/2017/G dotyczącego Przedsięwzięcia nr 1.2.3 Kultywowanie dziedzictwa kulturowego regionu.
 
 
 
Poniżej przedstawiamy wyniki oceny:
 
 
 
 
 
 
 
Wiadomość napisana 19 stycznia 2018 przez Administrator

<< Poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 Następna strona>>Zobacz starsze wiadomości

Projekt i realizacja: Łukasz Orłowski. Administrator strony: kontakt
Kopiowanie treści bez zgody autora zabronione
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2008-2018

statystyka


Naszą stronę odwiedziło osób.
Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie!
Serwis uruchomiono 1 stycznia 2009 r.