Gmina Łubnice Gmina Oleśnica Miasto i Gmina Osiek Miasto i Gmina Połaniec Gmina Rytwiany

W chwili obecnej nie ma aktualnie trwających naborów wniosków. Zgodnie z ustawą o RLKS nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia naboru na naszej stronie zostanie zamieszczone ogłoszenie o naborze wniosków z podanymi informacjami, w tym budżetem na konkurs i planowanymi do osiągniecia wskaźnikami.


Zapraszamy do odwiedzenia naszego panelu dyskusyjnego dotyczącego prac nad naszą Lokalną Strategią Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły w ramach RLKS, czyli Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach inicjatywy LEADER na lata 2014-2020.Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z filmami i spotami promującymi poszczególne gminy zrzeszone w stowarzyszeniu i cały obszar Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. W filmie i spotach promocyjnych zostały przedstawione najciekawsze atrakcje i miejsca warte zobaczenia w każdej z gmin członkowskich. Materiały promocyjne zostały zrealizowane w ramach działania 431. "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013.

FILMY I SPOTY PROMOCYJNE
Doskonałym pomysłem na aktywne spędzenie wolnego czasu, są spływy kajakowe. Kajak to łódka niezwykle prosta w obsłudze, więc nawet niewprawny pływak szybko nauczy się zasad kierowania kajakiem.
DOTACJE DLA CIEBIE

         

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI


INFORMACJE PROJEKTOWE - LGD-OWSKIE WSPARCIE W BIZNESOWYM STARCIE

SZKOLENIE 30h
 
Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie wezmą udział w  szkoleniu z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Uczestnicy projektu odbędą zajęcia z następujących zagadnień:
 
 Prawne aspekty działalności gospodarczej.
 Księgowość i podatki w małej firmie.
 Zasady rozliczania dotacji.
 Warsztaty pisania Biznes Planów.
 
DORADZTWO POSZKOLENIOWE
 
W ramach doradztwa poszkoleniowego zostanie zorganizowane:
 
1. doradztwo grupowe – w wymiarze 3 godzin/grupa (grupa 15 osób) z zakresu technicznych aspektów sporządzania Biznes Planu
 
2. doradztwo indywidualne w wymiarze 7 godzin/osoba Uczestnik projektu będzie mógł odbyć maksymalnie 7 godzin doradztwa na osobę – zakres doradztwa indywidualnego – omówienie własnego pomysłu Biznes Planu oraz prowadzenie działalności gospodarczej.
 
Każda osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie i chcąca ubiegać się o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności, na etapie przygotowywania Biznes Planu ma obowiązek skorzystania z doradztwa grupowego (3 h) oraz doradztwa indywidualnego (7 h).
 
Nie spełnienie tego obowiązku będzie powodować brak możliwości ubiegania się o uzyskanie dotacji w ramach projektu.

 

Wiadomość napisana 23 maja 2017 przez Administrator
KONKURENCYJNY TRYB WYBORU WYKONAWCÓW
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy Beneficjentów z którymi już zostały zawarte umowy o dofinansowanie, a także tych, z którymi umowy zawierane są na bieżąco - o konieczności stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji. Zgodnie z tym trybem beneficjenci PROW 2014-2020 są zobowiązani między innymi do zamieszczania zapytań ofertowych na Portalu Ogłoszeń ARiMR.
 
Obowiązek publikacji zapytań wprowadzony został na mocy przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 349 i 1888, z 2016 r. poz. 337 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 5 i 60), które weszły w życie 18 stycznia 2017 r.
Wiadomość napisana 13 maja 2017 przez Administrator
PROTOKÓŁ ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ZAKUP I DOSTAWĘ 2 SZ. ZESTAWU KOMPUTEROWEGO
W dniu 28 marca 2017 r. zamieszczono na stronie www.dorzeczewisly.pl zapytanie ofertowe na zakup i dostawę 2 szt. sprzętu komputerowego stacjonarnego z oprogramowaniem do biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły w ramach wsparcia na funkcjonowanie LGD udzielanego w ramach PROW 2014-2020 wg specyfikacja podanej  w zapytaniu ofertowym.
 
Do realizacji zadania została wybrana oferta firmy Prime Computers z Wrocławia.
 
 
 
 
Wiadomość napisana 18 kwietnia 2017 przez Administrator
INFORMACJA O DYŻURZE KOORDYNATORÓW GMINNYCH
Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły serdecznie zaprasza potencjalnych wnioskodawców chcących uzyskać dofinansowanie do spotkania się z naszymi koordynatorami w każdej z gmin zrzeszonych.
 
Celem udzilenia porad przez koordynatorów będzie praktyczne omówienie zagadnień związanych z możliwościami ubiegania się o fundusze unijne w ramach LSR LGD Dorzecze Wisły,  praca na wzorach wniosków, omówienie aktów prawnych, kryteriów wyboru operacji i aktualnych rozporządzeń, wytycznych oraz zagadnień i tematyki związanej z pisaniem wniosków. 
 
Poniżej rozkład dyżurów. 
 
 
L.p  Gmina Miejsce dyżuru koordynatora Data dyżuru
1.

Gmina 
Łubnice

Sala konferencyjna Urzędu Gminy
Łubnice 66 A, 28-230 Łubnice

25 kwietnia 2017 r. 

godz. 10.00 - 13.00

2.

Gmina
Rytwiany

Sala konferencyjna Urzędu Gminy
ul. Staszowska 15, 28-236 Rytwian

25 kwietnia 2017 r. 

godz. 10.00 - 13.00

3. Gmina
Osiek
Sala w Miejsko-Gminnym Ośrodku
Kultury w Osieku, ul. Wolności 16, 28-221 Osiek

25 kwietnia 2017 r. 

godz. 10.00 - 13.00

4. Gmina
Oleśnica
Sala konferencyjna Urzędu Gminy
ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica

25 kwietnia 2017 r. 

godz. 10.00 - 13.00

5. Gmina
Połaniec
Sala konferencyjna
Urzędu Miasta i Gminy
ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec

25 kwietnia 2017 r. 

godz. 10.00 - 13.00

 

 

Wiadomość napisana 17 kwietnia 2017 przez Administrator

<< Poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 Następna strona>>Zobacz starsze wiadomości

Projekt i realizacja: Łukasz Orłowski. Administrator strony: kontakt
Kopiowanie treści bez zgody autora zabronione
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2008-2018

statystyka


Naszą stronę odwiedziło osób.
Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie!
Serwis uruchomiono 1 stycznia 2009 r.