Gmina Łubnice Gmina Oleśnica Miasto i Gmina Osiek Miasto i Gmina Połaniec Gmina Rytwiany

W chwili obecnej nie ma aktualnie trwających naborów wniosków. Zgodnie z ustawą o RLKS nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia naboru na naszej stronie zostanie zamieszczone ogłoszenie o naborze wniosków z podanymi informacjami, w tym budżetem na konkurs i planowanymi do osiągniecia wskaźnikami.


Zapraszamy do odwiedzenia naszego panelu dyskusyjnego dotyczącego prac nad naszą Lokalną Strategią Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły w ramach RLKS, czyli Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach inicjatywy LEADER na lata 2014-2020.Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z filmami i spotami promującymi poszczególne gminy zrzeszone w stowarzyszeniu i cały obszar Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. W filmie i spotach promocyjnych zostały przedstawione najciekawsze atrakcje i miejsca warte zobaczenia w każdej z gmin członkowskich. Materiały promocyjne zostały zrealizowane w ramach działania 431. "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013.

FILMY I SPOTY PROMOCYJNE
Doskonałym pomysłem na aktywne spędzenie wolnego czasu, są spływy kajakowe. Kajak to łódka niezwykle prosta w obsłudze, więc nawet niewprawny pływak szybko nauczy się zasad kierowania kajakiem.
DOTACJE DLA CIEBIE

         

INFORMACJA O PLANOWANYM NABORZE WNIOSKÓW Z PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.2.1 DZIAŁANIA NIEKOMERCYJNE TWORZĄCE WARUNKI DO AKTYWNOŚCI MIESZKAŃCÓW

Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły informuje, iż w miesiącu czerwiec 2017 r. planuje uruchomić nabór wniosków w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 Działania niekomercyjne tworzące warunki do aktywności mieszkańców skierowany do osób prawnych (np. stowarzyszeń) z wyłączeniem jednostek sektora finansów publicznych. W ramach konkursu finansowane będą operacje, których celem będzie budowa, przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i/lub turystycznej przystosowanej do obsługi co najmniej 1 000 osób rocznie.
 
1) wspieranie rozwoju niekomercyjnej infrastruktury  turystycznej,
2) wspieranie rozwoju różnych form infrastruktury służącej rekreacji,
3) inwestycje w świetlice wiejskie, place zabaw,  siłownie plenerowe, 
4) inwestycje w ścieżki edukacyjne, chodniki, 
5) ogólnodostępne obiekty rekreacyjne, boiska sportowe, boiska wielofunkcyjne,
4) inne operacje służące zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej.
 
Grupami docelowymi będą mieszkańcy i turyści. Poziom dofinansowania będzie wynosił do 90% kosztów kwalifikowalnych, rozliczenie na zasadach refundacji. Minimalna kwota dofinansowania 50 000,00 zł, maksymalna 200 000,00 zł. Koszty kwalifikowane zgodne z rozporządzeniem MRiRW, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji.
 
Budżet na konkurs przewidziano 1 000 000,00 zł.
Wskaźnik produktu: Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej: 10.
Wskaźnik rezultatu: Liczba osób, które skorzystały z nowo powstałej infrastruktury rekreacyjnej i/lub turystycznej: 1 000.
 
Wszystkie osoby zainteresowane wyżej wymienionym zakresem, przedstawicieli organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych osób prawnych, zapraszamy do uzyskania szczegółowych informacji bezpośrednio w siedzibie biura, mieszczącego się w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej 27 w pokoju 110, za pomocą rozmowy telefonicznej pod 
nr tel. 15 8650 216, wysłania informacji drogą mailową na adres biuro@dorzeczewisly.pl, skorzystania z usługi Live Chat'a na stronie www.dorzeczewisly.pl, lub za pośrednictwem portalu społęcznościowego Facebook.
 
 
 
Wiadomość napisana 01 lutego 2017 przez Administrator


Zobacz starsze wiadomości

Projekt i realizacja: Łukasz Orłowski. Administrator strony: kontakt
Kopiowanie treści bez zgody autora zabronione
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2008-2018

statystyka


Naszą stronę odwiedziło osób.
Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie!
Serwis uruchomiono 1 stycznia 2009 r.