Gmina Łubnice Gmina Oleśnica Miasto i Gmina Osiek Miasto i Gmina Połaniec Gmina Rytwiany

W chwili obecnej nie ma aktualnie trwających naborów wniosków. Zgodnie z ustawą o RLKS nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia naboru na naszej stronie zostanie zamieszczone ogłoszenie o naborze wniosków z podanymi informacjami, w tym budżetem na konkurs i planowanymi do osiągniecia wskaźnikami.


Zapraszamy do odwiedzenia naszego panelu dyskusyjnego dotyczącego prac nad naszą Lokalną Strategią Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły w ramach RLKS, czyli Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach inicjatywy LEADER na lata 2014-2020.Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z filmami i spotami promującymi poszczególne gminy zrzeszone w stowarzyszeniu i cały obszar Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. W filmie i spotach promocyjnych zostały przedstawione najciekawsze atrakcje i miejsca warte zobaczenia w każdej z gmin członkowskich. Materiały promocyjne zostały zrealizowane w ramach działania 431. "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013.

FILMY I SPOTY PROMOCYJNE
Doskonałym pomysłem na aktywne spędzenie wolnego czasu, są spływy kajakowe. Kajak to łódka niezwykle prosta w obsłudze, więc nawet niewprawny pływak szybko nauczy się zasad kierowania kajakiem.
DOTACJE DLA CIEBIE

         

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI


SPOTKANIE ROBOCZE LGD'ÓW W RAMACH PROJEKTU WSPÓŁPRACY
W dniu 1 marca 2019 r. w siedzibie LGD Królewskie Ponidzie w Busku-Zdroju odbyło się spotkanie w ramach przygotowania projektu współpracy o akronimie "ŚWiAT" (Świętokrzyska Wspólna i Aktywna Turystyka). Przedsięwzięcie polegać będzie  na przygotowaniu kompleksowego zagospodarowania turystycznego terenu w powiązaniu z istniejącymi szlakami turystycznymi.
 
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 5 świętokrzyskich Lokalnych Grup Działania: LGD „Królewskie Ponidzie”, LGD „Ziemia Jędrzejowska – Gryf”, LGD - Dorzecze Wisły, LGD Ponidzie i LGD Perły Czarnej Nidy.
 
Na spotkaniu omówione zostały planowane do realizacji w ramach projektu zadania oraz wstępnie ustalono harmonogram  poszczególnych prac. Podczas spotkania dyskutowano również na temat działań w projekcie, terminach realizacji projektu oraz dokumentacji, które LGD muszą przygotować do wniosku. Do końca marca 2019 r. złożony zostanie wniosek o przyznanie pomocy do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach. Łączna planowana kwota do realizacji wynosić będzie ponad 1,2 mln zł. Realizacja projektu planowana jest na lata 2019-2020. 
 
Celem wspólnego projektu współpracy (ŚWiAT) jest  zinwentaryzowanie, uporządkowanie i oznakowanie, a następnie promocja szlaków turystycznych w szerokiej skali, przeciwdziałanie marginalizacji obszarów wiejskich poprzez zwiększenie atrakcyjności gospodarczej regionu, poprawę stanu środowiska i krajobrazu poprzez uporządkowanie i usystematyzowanie terenu, zmniejszenie infrastrukturalnych barier w dostępie do usług turystycznych, zapewnienie czytelnej informacji uwzględniającej rozplanowanie i dostępność najcenniejszych wartości miejsc naturalnych i kulturowych.
 
Uczestnicy spotkania wyznaczyli kolejny termin spotkania roboczego na dzień 8 marca 2019 r. w siedzibie LGD „Ziemia Jędrzejowska – Gryf”.
 
 
Wiadomość napisana 04 marca 2019 przez Administrator


Zobacz starsze wiadomości

Projekt i realizacja: Łukasz Orłowski. Administrator strony: kontakt
Kopiowanie treści bez zgody autora zabronione
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2008-2018

statystyka


Naszą stronę odwiedziło osób.
Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie!
Serwis uruchomiono 1 stycznia 2009 r.