Gmina Łubnice Gmina Oleśnica Miasto i Gmina Osiek Miasto i Gmina Połaniec Gmina Rytwiany Gmina TuczępyProjekt współpracy "Kreator przedsiębiorczości"
LOKALNE CENTRUM WSPIERANIA PRZESIĘBIORCZOŚCI
LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA - DORZECZE WISŁY
UL. RUSZCZAŃSKA 27
28-230 POŁANIEC, POK. 110
TEL. / FAX 15 86 02 16

 1. INFORMACJA O PROJEKCIE WSPÓŁPRACY ⇒

  W dniu 10 lipca 2018 r. w Cedzynie k. Kielc 21 Lokalnych Grup Działania z 6 województw (14 ze świętokrzyskiego, 2 z wielkopolskiego, po 1 z: łódzkiego, śląskiego, lubelskiego i małopolskiego, w tym 1 partner ze Słowacji) podpisało umowę na realizację projektu współpracy "Kreator Przedsiębiorczości" z Samorządem Województwa Świetokrzyskiego, który reprezentował Marszałek Adam Jarubas. Lokalną Grupę Działania - Dorzecze Wisły reprezentowały Pani Aneta Matusiewicz - Prezes i Pani Ewa Maciejska Wiceprezes, które złożył podpisy na umowie na realizację projektu współpracy.

  Dofinansowanie dla naszej LGD to 64 250,00 zł.

  Celem projektu współpracy realizowanym przez Partnerskie LGD jest wzrost aktywności społecznej i gospodarczej , promowanie lokalnej przedsiębiorczości poprzez kreowanie warunków do powstawania stabilnych mikroprzedsiębiorstw i podmiotów ekonomii społecznej ,wspieranie istniejących firm oraz kształtowanie postaw przedsiębiorczości wśród dzieci i młodzieży.  Celem stworzenia zadań w ramach LGD - Dorzecze Wisły jako partnera jest wsparcie i pomoc osobom planujących założyć własną działalnosć gospodarczą, a także wsparcie młodych osób pragnących poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe. Beneficjentami Lokalnego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości będą przedsiębiorcy, osoby zakładające działalność gospodarcza oraz młode osoby do 29 roku życia. Formami wsparcia skierowanymi do grup docelowych będzie cykl szkoleń, doradztwo prawne, ksiegowe, w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych oraz odpłatne kursy zawodowe dla 10 osób z obszaru LGD - Dorzecze Wisły.

  Jednym z głównych założeń projektu będzie zorganizowanie szkoleń dla osób do 29 roku życia. Szkolenia prowadzone będą przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje w założeniu mają przygotować uczestników w odpowiednią wiedzę pod kątem ewentualnego założenia własnej działalności gospodarczej przyszłości bądź pracę na etacie. Do udziału w projekcie zrekrutowanych zostanie 15 osób w oparciu złożone do biura wypełnione formularze zgłoszeń, zadecyduje kolejność zgłoszeń.

  Uczestnicy projektu po zakończonym cyklu szkoleń spotkają się z doradcą zawodowym, którego zadaniem będzie w oparciu o przeprowadzoną rozmowę i wyniki z testów kompetencyjnych sporządzenie listy 10 najlepszych osób, dla których ufundowane zostaną kursy zawodowe (finansowane w 100% przez UE), przeprowadzone przez odpowiednie do tego instytucje, które wystawią certyfikat i fakturę za usługę. Ideą kursu zawodowego będzie nabycie odpowiednich uprawień przez osobę, która wzięła udział w szkoleniach, nawiązania kontaktów zawodowych co może w przyszłości przyczynić się bezpośrednio do wyrwania się z pętli bezrobocia.

  Zaplanowano również wsparcie doradcze dla aktualnych przedsiębiorców zarówno jednoosobowych działalności gospodarczych czy małych i mikro przedsiębiorców.


 2. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ⇒

  Warunkiem zakwalifikowania się jako uczestnik projektu będzie złożenie w terminie 12.11 - 30.11.2018 r. wypełnionego formularza wraz z odpowiednimi załącznikami zgodnie z Regulaminem uczestnika projektu.
  Formularz rekrutacyjny - pobierz

  Załącznik 1 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie - pobierz

  Załącznik 2 - Oświadczenie uczestnika projektu - pobierz

  Załącznik 3 - Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych - pobierz


 3. REGULAMIN UCZESTNIKA PROJEKTU ⇒ 4. HARMONOGRAM DORADZTWA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ⇒

 5. ZAPYTANIA OFERTOWE ⇒

  ZAPYTANIE OFERTOWE 1/KP/2018/LGD14 - przejdź


 6. POZOSTAŁE INFORMACJE ⇒
Projekt i realizacja: Łukasz Orłowski. Administrator strony: kontakt
Kopiowanie treści bez zgody autora zabronione
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2008-2016

statystyka


Naszą stronę odwiedziło osób.
Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie!