Gmina Łubnice Gmina Oleśnica Miasto i Gmina Osiek Miasto i Gmina Połaniec Gmina Rytwiany Gmina Tuczępy
Czym jest Lokalna Strategia Rozwoju? W jaki sposób jest opracowywana? Jakie obszary obejmuje LSR? Z jakiego funduszu jest finansowane wdrażanie strategii? Na te pytania i wiele innych znajdziesz odpowiedź poniżej.

PYTANIA I ODPOWIEDZIFISZKA PROJEKTOWA - Pomysły przedsięwzięć do LSR

W związku z rozpoczęciem prac nad nową Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 zachęcamy wszystkich mieszkańców z terenu Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły do zgłaszania swoich propozycji dotyczących działań które chcielibyście Państwo aby zostały uwzględnione i realizowane na terenie gmin: Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwiany. Z założenia program Leader jest inicjatywą oddolną w związku z tym liczymy na Państwa zaangażowanie w tworzeniu nowej strategii. Każda zgłoszona propozycja będzie dla nas cenną wskazówką dotyczącą potrzeb mieszkańców w zakresie np. powstawania małej infrastruktury, rynku pracy, osób wykluczonych, aktywizacji mieszkańców czy szeroko pojętej innowacyjności.

Formularz fiszki projektowej, ma posłużyć jako jedno z narzędzi zaangażowania w szczególności mieszkańców oraz organizacji porządowych do przedstawiania swoich oczekiwań względem projektów wdrażanych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. Na karcie można przedstawić planowany do realizacji projekt, dzięki temu powstanie baza projektów, która ułatwi dostosowanie zapisów strategii i kształtowanie budżetu na poszczególne zakresy wsparcia. Zachęcamy do wypełnienia fiszek które zostaną wykorzystane tylko na potrzeby wewnętrznego badania LGD.

Propozycje projektów mogą zgłaszać zarówno osoby fizyczne, w tym rolnicy i przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, osoby prawne oraz jednostki sektora publicznego. Projekty muszą dotyczyć realizacji zadań na terenie objętym Lokalną Strategią Rozwoju - tj. jednej bądź kilku gmin z 5 członkowskich (Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec i Rytwiany).

Wypełnioną fiszkę można przesłać na adres e-mail: biuro@dorzeczewisly.pl. Fiszkę projektową można również pobrać w siedzibie LGD: ul. Ruszczańska 27 pok.110, 28-230 Połaniec. W razie pytań prosimy o kontakt: tel. 15/ 865 02 16.


Fiszka projektowa - pobierz
Projekt i realizacja: Łukasz Orłowski. Administrator strony: kontakt
Kopiowanie treści bez zgody autora zabronione
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2008-2016

statystyka


Naszą stronę odwiedziło osób.
Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie!