Strona główna / Wyniki naboru wniosków / Wyniki naboru nr 2/2016

Wyniki naboru nr 2/2016

W dniu 12.01.2017 r. Rada Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły dokonała oceny i wybrała operacje do finansowania w ramach naboru wniosków nr 2/2016 dotyczącego Przedsięwzięcia nr 1.1.4 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych przez osoby do 29. roku życia. 

Poniżej przedstawiamy wyniki oceny:   

  1. Lista wniosków złożonych na Konkurs nr 2/2016
  2. Lista Operacji, które mogły zostać poddane ocenie Rady pod względem spełnienia kryteriów wyboru w w ramach Konkursu nr 2/2016
  3. Lista operacji według liczby uzyskanych punktów spełniających kryteria i wybranych do wsparcia w ramach Konkursu nr 2/2016
  4. Protokół z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły z 12 stycznia 2017 r.
  5. Informacja o możliwości złożenia protestu od negatywnej oceny zgodności operacji z LSR lub punktowej oceny według lokalnych kryteriów

O autorze: Łukasz Orłowski

Administrator strony internetowej. Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2009 roku pracuje w organizacji pozarządowej LGD - Dorzecze Wisły.

Zobacz również

Wyniki naboru grantowego 5/2020/G

W dniu 18 stycznia 2021 r. Rada Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły dokonała oceny i wybrała …