Strona główna / Wyniki naboru wniosków / Wyniki naboru nr 12/2017

Wyniki naboru nr 12/2017

W dniu 18.01.2018 r. Rada Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły dokonała oceny i wybrała operacje do finansowania w ramach naboru wniosków nr 12/2017 dotyczącego Przedsięwzięcia nr 1.1.4 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych przez osoby do 29. roku życia.   

Poniżej przedstawiamy wyniki oceny

  1. Lista wniosków złożonych na Konkurs nr 12/2017
  2. Lista Operacji, które mogły zostać poddane ocenie Rady pod względem spełnienia kryteriów wyboru w w ramach Konkursu nr 12/2017
  3. Lista operacji według liczby uzyskanych punktów spełniających kryteria i wybranych do wsparcia w ramach Konkursu nr 12/2017
  4. Protokół z Posiedzenia Rady LGD w dn. 18 stycznia 2018 r.
  5. Informacja o możliwości złożenia protestu od negatywnej oceny zgodności operacji z LSR lub punktowej oceny według lokalnych kryteriów

O autorze: Łukasz Orłowski

Administrator strony internetowej. Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2009 roku pracuje w organizacji pozarządowej LGD - Dorzecze Wisły.

Zobacz również

Wyniki naboru nr 19/2019

W dniu 17 grudnia 2019 r. Rada Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły dokonała oceny i wybrała …