Strona główna / Stowarzyszenie / Zapytanie ofertowe na szkolenie

Zapytanie ofertowe na szkolenie

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły zaprasza do złożenia ofert ofert na świadczenie usługi w postaci szkolenia z zakresu „Prawne aspekty funkcjonowania organizacji pozarządowych, zakładania działalności gospodarczej oraz działalności jednostek sektora finansów publicznych”.

Oferty należy składać nie później niż do 18 stycznia 2019 r. do godz. 15:00. Miejsce składania ofert: Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły, ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec, pok. 110.

Szczegółowa specyfikacja techniczna i warunki znajdują się w zapytaniu ofertowym poniżej.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Oświadczenie dot. warunków wykluczenia

Załącznik nr 3 Oświadczenie o doświadczeniu

Załącznik nr 4 Klauzula informacyjna RODO

O autorze: Łukasz Orłowski

Administrator strony internetowej. Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2009 roku pracuje w organizacji pozarządowej LGD - Dorzecze Wisły.

Zobacz również

Bonus 480 000,00 zł dla LGD – Dorzecze Wisły

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły w nagrodę za skuteczne wydatkowanie środków została nominowana do nagrody za sprawną realizację …