Strona główna / Projekty współpracy / Spotkanie robocze LGD’ów

Spotkanie robocze LGD’ów

W dniu 1 marca 2019 r. w siedzibie LGD Królewskie Ponidzie w Busku-Zdroju odbyło się spotkanie w ramach przygotowania projektu współpracy o akronimie „ŚWiAT” (Świętokrzyska Wspólna i Aktywna Turystyka). Przedsięwzięcie polegać będzie  na przygotowaniu kompleksowego zagospodarowania turystycznego terenu w powiązaniu z istniejącymi szlakami turystycznymi. 

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 5 świętokrzyskich Lokalnych Grup Działania: LGD „Królewskie Ponidzie”, LGD „Ziemia Jędrzejowska – Gryf”, LGD – Dorzecze Wisły, LGD Ponidzie i LGD Perły Czarnej Nidy. 

Na spotkaniu omówione zostały planowane do realizacji w ramach projektu zadania oraz wstępnie ustalono harmonogram  poszczególnych prac. Podczas spotkania dyskutowano również na temat działań w projekcie, terminach realizacji projektu oraz dokumentacji, które LGD muszą przygotować do wniosku. Do końca marca 2019 r. złożony zostanie wniosek o przyznanie pomocy do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach. Łączna planowana kwota do realizacji wynosić będzie ponad 1,2 mln zł. Realizacja projektu planowana jest na lata 2019-2020.  

Celem wspólnego projektu współpracy (ŚWiAT) jest  zinwentaryzowanie, uporządkowanie i oznakowanie, a następnie promocja szlaków turystycznych w szerokiej skali, przeciwdziałanie marginalizacji obszarów wiejskich poprzez zwiększenie atrakcyjności gospodarczej regionu, poprawę stanu środowiska i krajobrazu poprzez uporządkowanie i usystematyzowanie terenu, zmniejszenie infrastrukturalnych barier w dostępie do usług turystycznych, zapewnienie czytelnej informacji uwzględniającej rozplanowanie i dostępność najcenniejszych wartości miejsc naturalnych i kulturowych. 

Uczestnicy spotkania wyznaczyli kolejny termin spotkania roboczego na dzień 8 marca 2019 r. w siedzibie LGD „Ziemia Jędrzejowska – Gryf”. 

O autorze: Łukasz Orłowski

Administrator strony internetowej. Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2009 roku pracuje w organizacji pozarządowej LGD - Dorzecze Wisły.

Zobacz również

Za nami trzecie szkolenie

W dniach 15 – 16 marca 2019 r. w sali kawiarnianej Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu odbyło się …