Strona główna / Stowarzyszenie / Rozliczyliśmy w całości projekt grantowy

Rozliczyliśmy w całości projekt grantowy

W dniu dzisiejszym na nasze konto bankowe wpłynęła refundacja z ARiMR co jest jednoznaczne z definitywnym rozliczeniem w całości naszego projektu grantowego pt. „Kultywowanie dziedzictwa kulturowego regionu”, który wynosił 237 417,00 zł.

Jesteśmy niezmiernie dumni, że w naszym regionie z grantu skorzystały stowarzyszenia i osoby fizyczne na realizację swoich zadań.
W ramach projektu grantowego finansowane były granty na konferencje, spotkania, festyny, akcje społeczne, zakup rzeczy, wzmocnienie kapitału społecznego, zachowanie dziedzictwa kulturowego, spotkania integracyjno – aktywizujące, instrumenty muzyczne, stroje.

W ramach poszczególnych grantów organizacje pozarządowe i osoby fizyczne zrealizowały nastepujące zadania:

  1. „Cykl folkowych działań twórczych” – grant Stowarzyszenia „Działaj z Energią (Miasto i Gmina Połaniec).
  2. „Z Kościuszką po niepodległość” – grant Towarzystwa Kościuszkowskiego w Połańcu (Miasto i Gmina Połaniec).
  3. „Ceramiczne opowieści z Dorzecza Wisły” – grant Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej „Bez granic w Połańcu” (Miasto i Gmina Połaniec).
  4. „Dziedzictwo kulturowe – ślady historii i tradycje rodzinne w naszej miejscowości” – grant Stowarzyszenia „Osieczanie” (Miasto i Gmina Osiek).
  5. „Suchowolskie smaki” – grant Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Suchowola (Miasto i Gmina Osiek).
  6. „Letnia Akademia Dziedzictwa i Kultury” – grant Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Pliskowola (Miasto i Gmina Osiek).
  7. „Dni Dziedzictwa Kultury” – grant Stowarzyszenia „Inkubator Kultury” (Gmina Rytwiany).
  8. „Dzielę się pasją – warsztaty rzezbiarskie” – grant p. Mariusza Bolona (Gmina Łubnice).
  9. „Łubnice z tradycją i kulturą” – grant Ochotniczej Straży Pożarnej w Łubnicach.
  10. Cykl warsztatów oraz festyn rodzinny „Tradycja łączy pokolenia – smaki dzieciństwa” – grant Borzymowskiego Klubu Inicjatyw Kulturalnych (Miasto i Gmina Osiek).

Serdecznie gratulujemy wszystkim grantobiorcom, duże słowa uznania i wdzięcznosci kierujemy w stronę pracowników Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego za bardzo fachowe podejście i pomoc w prawidłowym rozliczeniu projektu.

W chwili obecnej Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły realizuje projekt grantowy na wzmocnienie potencjału organizacji pozarzadowych. W przyszłym tygodniu LGD – Dorzecze Wisły podpisze umowę na rozpoczęcie realizacji trzeciego projektu grantowego na zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańcom. Kolejny nabór grantowy dla stowarzyszeń i osób fizycznych zamierzamy ogłosić w II półroczu 2019 r.

O autorze: Łukasz Orłowski

Administrator strony internetowej. Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2009 roku pracuje w organizacji pozarządowej LGD - Dorzecze Wisły.

Zobacz również

Za nami spotkania informacyjne

W dniach 26.03. – 27.03.2019 r. biuro Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły przeprowadziło cykl spotkań …