Strona główna / Strefa Wnioskodawcy i Beneficjenta / Zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju – konsultacje społeczne

Zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju – konsultacje społeczne

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły zwraca się do mieszkańców obszaru gminy Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec i Rytwiany o zapoznanie się z poniżej opisanymi zmianami w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022. Zmiany związane są z włączeniem otrzymanych przez LGD dodatkowych środków w wysokości 480 000,00 zł na działania związane z przedsiebiorczością. Zgodnie z „Procedurą aktualizacji LSR” możliwość składania uwag, wniosków i propozycji zmian w zapisach LSR mają wszyscy mieszkańcy naszego obszaru.

Propozycję zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju zaznaczono kolorem czerwonym dokument znajdą Państwo poniżej:

LOKALNA STRATEGI ROZWOJU – zobacz dokument

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG – pobierz formularz

Wobec powyższego zwracamy się do Państwa z prośbą o zgłaszanie swoich uwag na „Formularzu do zgłaszania uwag” zamieszczonego poniżej w terminie do dnia 7 maja 2019 r. do godziny 15.00 na e-mail: biuro@dorzeczewisly.pl.

O autorze: Łukasz Orłowski

Administrator strony internetowej. Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2009 roku pracuje w organizacji pozarządowej LGD - Dorzecze Wisły.

Zobacz również

Poradnik – konkurencyjny tryb wyboru wykonawców

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej ARiMR zamieszczony został Poradnik dla Wnioskodawców i Beneficjentów w sprawie konkurencyjnego trybu wyboru …