Strona główna / Strefa Wnioskodawcy i Beneficjenta / Poradnik – konkurencyjny tryb wyboru wykonawców

Poradnik – konkurencyjny tryb wyboru wykonawców

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej ARiMR zamieszczony został Poradnik dla Wnioskodawców i Beneficjentów w sprawie konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji w ramach PROW na lata 2014 – 2020.

Poradnik dla Wnioskodawców i Beneficjentów dotyczący stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców/dostawców dla zadań przewidzianych do wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) jest kierowany do podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy oraz beneficjentów pomocy, przyznawanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, którzy nie są obowiązani do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, i realizują lub będą realizować zamówienia (zadania) o wartości* netto przekraczającej, wyrażoną w złotych równowartość 30 tys. euro.

.

O autorze: Łukasz Orłowski

Administrator strony internetowej. Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2009 roku pracuje w organizacji pozarządowej LGD - Dorzecze Wisły.

Zobacz również

Numer identyfikacyjny ARiMR

Biuro Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły, informuje przyszłych Wnioskodawców, którzy będą zainteresowani składaniem wniosków o pomoc …