Z ostatniej chwili
Strona główna / Informacje ogólne / Zapytanie ofertowe nr 5/KP/2019/LGD14 na doradztwo z pozyskiwania środków finansowych

Zapytanie ofertowe nr 5/KP/2019/LGD14 na doradztwo z pozyskiwania środków finansowych

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły zaprasza do złożenia ofert na świadczenie doradztwa w zakresie pozyskiwania środkó finansowych dla podmiotów gospodarczych oraz organizacji pozarządowych i osób fizycznych – łącznie 60 godzin w ramach realizowanego  projektu „Kreator Przedsiębiorczości”.

Oferty należy składać nie później niż do 27 maja 2019 r. do godz. 15:00. Miejsce składania ofert: Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły, ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec, pok. 110.

Szczegółowa specyfikacja i warunki znajdują się w zapytaniu ofertowym poniżej.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Oświadczenie dot. warunków wykluczenia

Załącznik nr 3 Oświadczenie o doświadczeniu

Załącznik nr 4 Klauzula informacyjna RODOO autorze: Łukasz Orłowski

Administrator strony internetowej. Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2009 roku pracuje w organizacji pozarządowej LGD - Dorzecze Wisły.

Zobacz również

Wyniki wakacyjnego konkursu „Kto pierwszy ten lepszy”

Uprzejmie informujemy, że zwycięzcami konkursu pt. „Kto pierwszy ten lepszy”, polegającego na udzieleniu poprawnej odpowiedzi na pytanie: „Proszę podać …