Z ostatniej chwili
Strona główna / Informacje ogólne / Pomoc dla Kół Gospodyń Wiejskich

Pomoc dla Kół Gospodyń Wiejskich

LGD – Dorzecze Wisły informuje, że Koła Gospodyń Wiejskich również w 2019 r. będą mogły otrzymać pomoc ze strony Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczoną na prowadzenie przez nie działalności statutowej. Na ten cel została zabezpieczona kwota w wysokości 40 mln. zł.

Kwota o przyznanie pomocy, według danych wynikających z Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich wynosi:

  1. 3000 złotych – jeżeli koło gospodyń wiejskich ma nie więcej niż 30 członków.
  2. 4000 złotych – jeżeli koło gospodyń wiejskich ma od 31 do 75 członków.
  3. 5000 złotych – jeżeli koło gospodyń wiejskich ma ponad 75 członków.

W związku z wejściem w życie 7 maja 2019 r. rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich oraz jej wysokości (Dz. U. poz. 827), Koła Gospodyń Wiejskich również w 2019 r. będą mogły otrzymać pomoc Agencji przeznaczoną na prowadzenie przez nie działalności statutowej.

Wniosek o pomoc:

Instrukcja wypełniania wniosku o pomoc – otwórz

Sprawozdanie z wydatkowania pomocy – otwórz

O autorze: Łukasz Orłowski

Administrator strony internetowej. Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2009 roku pracuje w organizacji pozarządowej LGD - Dorzecze Wisły.

Zobacz również

Wyniki wakacyjnego konkursu „Kto pierwszy ten lepszy”

Uprzejmie informujemy, że zwycięzcami konkursu pt. „Kto pierwszy ten lepszy”, polegającego na udzieleniu poprawnej odpowiedzi na pytanie: „Proszę podać …