Strona główna / Strefa Wnioskodawcy i Beneficjenta / Nowe wersje wniosków o płatność w ramach 19.2

Nowe wersje wniosków o płatność w ramach 19.2

Szanowni Beneficjenci, w dniu 05.06.2019 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji  Rolnictwa poinformowała, iż z dniem 24.06.2019 rwchodzą nowe wzory formularzy wniosków o płatność w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020.

Nowe formularze wniosków o płatność zostały wprowadzone Zarządzeniami Prezesa ARiMR:

  1. Wniosek o płatność na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wersja 4z,
  2. Wniosek o płatność na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wersja 4z,

wraz z instrukcjami wypełniania tych wniosków o płatność.

Powyższe dokumenty są dostępne na stronach internetowych:

  1. ARiMR  – www.arimr.gov.pl w lokalizacji: pobierz wniosek/Działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER-Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
  2. ŚBRR – www.prow2014-2020.sbrr.pl w lokalizacji: dzialania/wsparcie-dla-rozwoju-lokalnego-w-ramach-inicjatywy-leader-rlks/wdrazanie-lokalnych-strategii-rozwoju/wzory-wnioskow-umow-i-instrukcje.

O autorze: Łukasz Orłowski

Administrator strony internetowej. Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2009 roku pracuje w organizacji pozarządowej LGD - Dorzecze Wisły.

Zobacz również

Numer identyfikacyjny ARiMR

Biuro Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły, informuje przyszłych Wnioskodawców, którzy będą zainteresowani składaniem wniosków o pomoc …