Strona główna / Informacje ogólne / Wakacyjne konkursy z nagrodami LGD – Dorzecze Wisły

Wakacyjne konkursy z nagrodami LGD – Dorzecze Wisły


Biuro Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły serdecznie zaprasza Państwa do wzięcia udziału w dwóch wakacyjnych konkursach z nagrodami organizowanych przez stowarzyszenie. Konkursy finansowane są w ramach Przedsięwzięcia 1.2.2 „Wydarzenie podsumowujące i nagradzające najaktywniejszych mieszkańców” Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły w ramach Poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” PROW 2014-2020. Szczegółowe informacje poniżej.

KONKURS NR 1: „KTO PIERWSZY TEN LEPSZY”

W ramach pierwszego konkursu pt. „Kto pierwszy ten lepszy”, dla trzech najszybszych osób, które udzielą poprawnej odpowiedzi na pytanie poniżej, przewidzieliśmy nagrody rzeczowe. Pytanie konkursowe brzmi: Proszę podać dokładną datę (dzień / miesiąc / rok) pierwszego spływu kajakowego organizowanego przez Lokalną Grupę Działania – Dorzecze Wisły. Konkurs zostanie zakończony w chwili zgłoszenia 3 pierwszych poprawnych odpowiedzi.

Poprawne odpowiedzi prosimy przesyłać na adres e-mail: biuro@dorzeczewisly.pl z podaniem odpowiedzi oraz danych kontaktowych (nr telefonu, imię i nazwisko). Do wiadomości e-mail prosimy załączyć ponadto wypełnioną klauzulę informacyjną RODO podpisaną przez uczestnika konkursu. Dokument (wzór poniżej) należy czytelnie podpisać, zeskanować i wysłać wraz z odpowiedzią na pytanie konkursowe.

Klauzula informacyjna RODO – załącznik obowiązkowy do konkursu


KONKURS NR 2: „NAJCIEKAWSZE ZDJĘCIE ZE SPŁYWÓW KAJAKOWYCH NA RZECE CZARNEJ”

W ramach drugiego konkursu z nagrodami zapraszamy do przesyłania zdjęć konkursowych, których tematem jest turystyka kajakowa jako forma wypoczynku oraz zapoznanie z walorami krajoznawczymi rzeki Czarnej.

Konkurs fotograficzny z nagrodami trwa od 3 lipca 2019 roku do 22 lipca 2019 roku. Szczegółowe informacje na temat warunków Konkursu, w tym Regulamin, Formularz zgłoszeniowy, Klauzula informacyjna RODO, Oświadczenie o przekazaniu praw autorskich, znajdują się poniżej.

Regulamin konkursowy
Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy
Załącznik nr 2 – Klauzula informacyjna RODO
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o przekazaniu praw autorskich

Życzymy powodzenia w Konkursach!

O autorze: Łukasz Orłowski

Administrator strony internetowej. Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2009 roku pracuje w organizacji pozarządowej LGD - Dorzecze Wisły.

Zobacz również

Konkurs fotograficzny „Unowocześniamy obszary wiejskie” – 25 lat ARiMR

W związku z jubileuszem 25 lat Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa organizuje Konkurs fotograficzny„Unowocześniamy obszary wiejskie – 25 …