Strona główna / Wyniki naboru wniosków / Wyniki naboru nr 18/2019

Wyniki naboru nr 18/2019

W dniu 14.11.2019 r. Rada Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły dokonała oceny i wybrała operacje do finansowania w ramach naboru wniosków nr 18/2019 dotyczącego Przedsięwzięcia nr 1.1.3 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych. 


Poniżej przedstawiamy wyniki oceny

  1. Lista wniosków złożonych na Konkurs nr 18/2019
  2. Lista Operacji, które mogły zostać poddane ocenie Rady pod względem spełnienia kryteriów wyboru w ramach Konkursu nr 18/2019
  3. Lista operacji według liczby uzyskanych punktów spełniających kryteria i wybranych do wsparcia w ramach Konkursu nr 18/2019
  4. Lista Operacji niewybranych do wsparcia w ramach Konkursu nr 18/2019
  5. Protokół z Posiedzenia Rady LGD w dn. 14 listopada 2019 r.
  6. Informacja o możliwości złożenia protestu od negatywnej oceny zgodności operacji z LSR lub punktowej oceny według lokalnych kryteriów

O autorze: Łukasz Orłowski

Administrator strony internetowej. Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2009 roku pracuje w organizacji pozarządowej LGD - Dorzecze Wisły.

Zobacz również

Wyniki naboru grantowego 5/2020/G

W dniu 18 stycznia 2021 r. Rada Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły dokonała oceny i wybrała …