Strona główna / Projekty współpracy / Zapytanie ofertowe nr 4/2020/ŚWiAT na zakup sprzętu kajakowego i przyczepy kajakowej

Zapytanie ofertowe nr 4/2020/ŚWiAT na zakup sprzętu kajakowego i przyczepy kajakowej

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę sprzętu kajakowego wraz z przyczepką kajakową wg specyfikacji podanej w zapytaniu ofertowym poniżej w ramach realizacji projektu współpracy Świętokrzyska Wspólna i Aktywna Turystyka (ŚWiAT).

Realizacja zadania bezpośrednio przyczyni się do promocji dziedzictwa naturalnego i kulturowego obszarów zlokalizowanych wzdłuż szlaku wodnego na rzece Czarnej, który ma szczególny potencjał charakteryzujący się korzystnymi cechami dla rozwoju turystyki kajakowej.

Oferty należy składać nie później niż do 28 kwietnia 2020 r. do godz. 15:00. Miejsce składania ofert: Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły, ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec, pok. 110. Dopuszcza się składanie ofert drogą mailową, na adres biuro@dorzeczewisly.pl

Szczegółowa specyfikacja i warunki oraz załączniki do oferty znajdują się poniżej.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Oświadczenie dot. warunków wykluczenia

Załącznik nr 3 Klauzula informacyjna RODO

O autorze: Łukasz Orłowski

Administrator strony internetowej. Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2009 roku pracuje w organizacji pozarządowej LGD - Dorzecze Wisły.

Zobacz również

UWAGA! ZMIANA TRASY NA SPŁYWACH KAJAKOWYCH. STARTUJEMY ZE STANICY KAJAKOWEJ W RUDNIKACH

Szanowni Państwo, z uwagi na nieprzewidzianą sytuację związaną z niebezpiecznie zalegającym drzewem na rzece Czarnej na odcinku NIEDZIAŁKI – RUDNIKI, …