Strona główna / Projekty współpracy / Zapytanie ofertowe nr 6/2020/ŚWiAT dowóz i odbiór przyczep kajakowych ze sprzętem

Zapytanie ofertowe nr 6/2020/ŚWiAT dowóz i odbiór przyczep kajakowych ze sprzętem

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły zaprasza do składania ofert na dowóz i odbiór 2 przyczep kajakowych ze sprzętem, stanowiącym własność LGD – Dorzecze Wisły, na organizowane w dniach 7-8-9.08.2020 r. spływy kajakowe w ramach projektu „Świętokrzyska Wspólna i Aktywna Turystyka”, wg harmonogramu zawartego w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Realizacja zadania bezpośrednio przyczyni się do promocji projektu współpracy i szlaku wodnego na rzece Czarnej, który ma szczególny potencjał charakteryzujący się korzystnymi cechami dla rozwoju turystyki kajakowej.

Miejsce składania ofert: Biuro Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły, ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec. Oferty można składać osobiście, drogą pocztową lub w formie elektronicznej wysyłając dokumenty na adres biuro@dorzeczewisly.pl. Za datę wpływu uznaje się dzień i godzinę wpływu do biura. (nie będzie brana pod uwagę data stempla pocztowego).

Szczegółowa specyfikacja i warunki oraz załączniki do oferty znajdują się poniżej.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Oświadczenie dot. warunków wykluczenia

Załącznik nr 3 Klauzula informacyjna RODO

O autorze: Łukasz Orłowski

Administrator strony internetowej. Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2009 roku pracuje w organizacji pozarządowej LGD - Dorzecze Wisły.

Zobacz również

UWAGA! ZMIANA TRASY NA SPŁYWACH KAJAKOWYCH. STARTUJEMY ZE STANICY KAJAKOWEJ W RUDNIKACH

Szanowni Państwo, z uwagi na nieprzewidzianą sytuację związaną z niebezpiecznie zalegającym drzewem na rzece Czarnej na odcinku NIEDZIAŁKI – RUDNIKI, …