Strona główna / Strefa Wnioskodawcy i Beneficjenta / Informacja o planowanym naborze grantowym

Informacja o planowanym naborze grantowym

Szanowni Państwo, zgodnie z aktualnym harmonogramem planowanych do ogłoszenia naborów, w IV kwartale 2020 r. zostanie ogłoszony konkurs grantowy pn. “NGO dla mieszkańców”.

Budżet naboru grantowego to 165 000,00 zł (41 250,00 €). Intensywność wsparcia w ramach grantu wyniesie 100%. Wartość maksymalna i minimalna grantu 10 000,00 – 25 000,00 zł.

Beneficjentami projektu grantowego będą osoby prawne (stowarzyszenia) z wykluczeniem prowadzących działalność gospodarczą oraz JSFP .

Finansowane będą operację, których celem będzie:

  • Konferencja, szkolenie, warsztat, spotkanie, festyn, akcja społeczna, impreza, wyjazd studyjny itp.,
  • Wzmocnienie kapitału społecznego
  • Zachowanie dziedzictwa lokalnego
  • Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych
  • Zakup rzeczy i środków trwałych stanowi nie więcej niż 40% kosztów.

Zachęcamy stowarzyszenia z gmin Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec i Rytwiany do wzięcia udziału w naborze grantowym.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy biura LGD – Dorzecze Wisły pod nr tel. 15 8650 216 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@dorzeczewisly.pl.

O autorze: Łukasz Orłowski

Administrator strony internetowej. Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2009 roku pracuje w organizacji pozarządowej LGD - Dorzecze Wisły.

Zobacz również

Wnioskodawco, czy posiadasz nr producenta?

Biuro LGD – Dorzecze Wisły przypomina, że każdy wnioskodawca, który chce ubiegać się o pomoc finansową z inicjatywy LEADER …