Strona główna / Projekty współpracy / LGD – Dorzecze Wisły zakończyła realizację projektu współpracy “Kreator przedsiębiorczości”

LGD – Dorzecze Wisły zakończyła realizację projektu współpracy “Kreator przedsiębiorczości”

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły zakończyła projekt współpracy “Kreator przedsiębiorczości” dofinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałania Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania. Projekt był największym w Polsce projektem współpracy międzynarodowej finansowanym ze środków PROW 2014-2020.

Celem projektu zrealizowanego przez 21 Partnerskich LGD, w tym nasze stowarzyszenie, był wzrost aktywności społecznej i gospodarczej, promowanie lokalnej przedsiębiorczości poprzez kreowanie warunków do powstawania stabilnych mikroprzedsiębiorstw i podmiotów ekonomii społecznej, wspieranie istniejących firm oraz kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Koszty całkowite projektu: 3 128 411,75 zł
Koszty kwalifikowalne projektu: 2 991 471,98 zł
Wartość dofinansowania projektu: 2 951 785,00 zł
Wartość dofinansowania dla LGD – Dorzecze Wisły: 60 229,00 zł

W wyniku realizacji osiągnięto następujące wskaźniki:
– powstało 17 Lokalnych Centrów Wspierania Przedsiębiorczości,
– przeprowadzono 110 szkoleń,
– przeszkolono 1157 osób,
– odbyły się 24 wyjazdy studyjne,
– udzielono 9960 godzin doradztwa,
– powstała 1 spółdzielnia socjalna.

Celem zadań realizowanych przez LGD – Dorzecze Wisły jako partnera było wsparcie i pomoc osobom planujących założyć własną działalność gospodarczą, a także wsparcie młodych osób pragnących poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe. Beneficjentami Lokalnego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości byli przedsiębiorcy, osoby zakładające działalność gospodarczą oraz młode osoby do 29. roku życia. Formami wsparcia skierowanymi dla naszych uczestników był cykl szkoleń, doradztwo prawne, księgowe i w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych oraz odpłatne kursy zawodowe dla 10 osób.

Zrealizowane przez Lokalną Grupę Działania – Dorzecze Wisły działania wpisały się do osiągnięcia celu szczegółowego Lokalnej Strategii Rozwoju – 1.1. Rozwój gospodarczy regionu – poprzez otwarcie Lokalnego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości (LCWP), za pomocą którego osoby chcące założyć własną działalność gospodarczą otrzymały fachową i praktyczną wiedzę na bezpłatnym cyklu szkoleń, a przedsiębiorcy już prowadzący swoje firmy uzyskali merytoryczną pomoc w postaci doradztwa podatkowo – księgowego, prawnego i z pozyskiwania funduszy zewnętrznych. Ponadto LCWP zrekrutowało z 15-osobowej grupy szkoleniowej 10 najlepszych osób, które otrzymały dofinansowanie 100% na odbycie kursu zawodowego.

Efekty zrealizowanego przez LGD – Dorzecze Wisły projektu dla uczestników to:

 • wzmocnienie samodzielności, kreatywności, umiejętności organizacyjnych,
 • motywacja do rozwoju własnej osobowości,
 • edukacja finansowa,
 • analiza swoich mocnych i słabych stron oraz wykorzystanie swoich umiejętności w prowadzeniu firmy,
 • zwiększenie wiedzy w zakresie księgowym, podatkowym, prawnym, kadr i płac,
 • zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych i doskonalenie nabytej wiedzy,
 • możliwość skorzystania z bezpłatnych usług księgowych, doradztwa prawnego, biznesowego,
 • zdobycie wiedzy na temat pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych,
 • nawiązanie nowych kontaktów biznesowych – wymiana doświadczeń,
 • zwiększenie stopnia świadomości zagadnień związanych z ekonomią społeczną,
 • zdobycie kompetencji do bycia przedsiębiorczym,

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły utworzyła Lokalne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości umożliwiając tym samym organizacjom, przedsiębiorcom i osobom planującym podjęcie działalności gospodarczej na skorzystanie z bezpłatnego doradztwa księgowego, prawnego i z pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych. Zwłaszcza doradztwo księgowe cieszyło się ogromnym zainteresowaniem potencjalnych przedsiębiorców i organizacji. Ważnym punktem realizacji projektu były również szkolenia dla beneficjentów, które pozwoliły na zdobycie wiedzy dotyczącej zmieniających się przepisów m.in. w dziedzinie ochrony danych osobowych, tematyki zakładania działalności gospodarczej, przygotowania biznesplanu, prowadzenia księgowości w małej firmie, rozliczania z US i ZUS, wiedza o sprzedaży usług i obsługi klienta, negocjacje w biznesie.

Dzięki realizacji wspólnego projektu współpracy zwiększony został potencjał wszystkich partnerów. Wzrosło zainteresowanie działaniami realizowanymi przez LGD. Zakupiony sprzęt biurowy poprawił jakość i szybkość pracy. Zrealizowane przez nas zadania zwiększył również inicjatywy, wzrosła także wiedza członków stowarzyszenia, przedsiębiorców i osób fizycznych.

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją przedstawiającą zadania zrealizowane w ramach projektu współpracy pn. „Kreator Przedsiębiorczości” oraz podsumowująca osiągnięte rezultaty ⬇️.

PUBLIKACJA PODSUMOWUJĄCA REALIZACJĘ PROJEKTU WSPÓŁPRACY “KREATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły dziękuję wszystkim Partnerom projektu i koordynatorowi za wzorową współpracę. Słowa podziękowania kierujemy również do uczestników projektu a także innych osób, które bezpośrednio i pośrednio brały udział w projekcie za zaangażowanie, tworzenie miłej atmosfery i pozytywne podejście do realizowanych zadań.

Miło usłyszeć, że zakończyliśmy realizację projektu osiągając wskaźniki większe, niż było to zaplanowane, co niewątpliwie jest naszym wspólnym sukcesem. Mamy nadzieję, że jeszcze nie raz wspólnie będziemy realizowali podobne przedsięwzięcia.

O autorze: Łukasz Orłowski

Administrator strony internetowej. Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2009 roku pracuje w organizacji pozarządowej LGD - Dorzecze Wisły.

Zobacz również

Konkurs „Znajdź różnice” i wygraj zestaw nagród

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły serdecznie zaprasza do udziału w konkursie pt. „Znajdź różnice i wygraj nagrody”. Poniżej …