Strona główna / Strefa Wnioskodawcy i Beneficjenta / Ankieta monitorująca postęp realizacji LSR

Ankieta monitorująca postęp realizacji LSR

Szanowni Państwo, przypominamy, że Beneficjenci operacji objętych dofinansowaniem ze środków wdrażanych przez LGD – Dorzecze Wisły mają obowiązek po zakończeniu realizacji operacji (tj. po otrzymaniu płatności końcowej) złożenia do biura ankiety monitorującej realizację operacji.

Ankietę monitorującą należy wypełnić na podstawie danych z wniosku o przyznanie pomocy, umowy o przyznaniu pomocy oraz wniosku o płatność (uwzględniając ewentualne uzupełnienia dokonane na wezwanie instytucji wdrażającej).

Po wypełnieniu ankiety należy ją wydrukować, podpisać i złożyć w biurze / wysłać pocztą w wersji papierowej i elektronicznej na adres LGD, tj. Połaniec 28-230, ul. Ruszczańska 27. Wersja elektroniczna ankiety może zostać również wysłana na nasz adres mailowy biuro@dorzeczewisly.pl

POBIERZ
ANKIETĘ
MONITORUJĄCĄ

O autorze: Łukasz Orłowski

Administrator strony internetowej. Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2009 roku pracuje w organizacji pozarządowej LGD - Dorzecze Wisły.

Zobacz również

Obowiązki grantobiorców

Wszystkim grantobiorcom, którzy podpisali umowy na realizację grantów w ramach przedsięwzięcia 1.2.4 Budowanie więzi współpracy międzygminnej oraz w ramach przedsięwzięcia …