Strona główna / Informacje ogólne / Konsultacje społeczne. Zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju

Konsultacje społeczne. Zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju

Biuro stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców obszaru gmin: Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec i Rytwiany o zapoznanie się ze zmianami w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022. Zgodnie z „Procedurą aktualizacji LSR” możliwość składania uwag, wniosków i propozycji zmian w zapisach LSR mają wszyscy mieszkańcy naszego obszaru.

Zmiana w LSR związana jest z informacją o możliwości podwyższenia wysokości środków finansowych w ramach poddziałania 19.4 “Wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” oraz 19.2 “Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Do budżetu LSR na poddziałania 19.4 dodano 405 000 EUR, natomiast limit w poddziałaniu 19.2 podwyższono o 48 600 EUR.

Propozycję zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju zaznaczono kolorem czerwonym. Aktualizowany dokument znajdą Państwo poniżej.

LOKALNA STRATEGI ROZWOJU – zobacz dokument

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG – pobierz formularz

Wobec powyższego zwracamy się do Państwa z prośbą o ewentualne zgłaszanie swoich uwag na „Formularzu do zgłaszania uwag” zamieszczonego poniżej w terminie do dnia 27 maja 2021 r. do godziny 15.00 na adres e-mail: biuro@dorzeczewisly.pl.

O autorze: Łukasz Orłowski

Administrator strony internetowej. Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2009 roku pracuje w organizacji pozarządowej LGD - Dorzecze Wisły.

Zobacz również

Praca zdalna LGD – Dorzecze Wisły

Szanowni Państwo! Informujemy, że w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną  Biuro LGD – Dorzecze Wisły od dnia 06.04.2020 przechodzi …