Strona główna / Projekty współpracy / Konferencja podsumowująca projekt współpracy “ŚWiAT”

Konferencja podsumowująca projekt współpracy “ŚWiAT”

W dniu 7 października 2021 roku w sali konferencyjnej Memory Pub w Połańcu przy ul. Madalińskiego 2 odbyła się konferencja podsumowująca projekt współpracy pn. “Świętokrzyska Wspólna i Aktywna turystyka” (ŚWiAT), połączona z prezentacją rezultatów zakończonego projektu. W konferencji udział wzięli przedstawiciele LGD oraz zaproszeni goście.

Celem projektu było podniesienie atrakcyjności obszaru objętego  projektem poprzez poszerzenie i promocję oferty turystycznej, rozwój turystyczny obszaru oraz stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości na terenie partnerskich LGD. Projekt realizowany był  przez pięć Lokalnych Grup Działania z terenu województwa świętokrzyskiego, a na obszarze naszej Lokalnej Grupy Działania zaplanowano i zrealizowano ciekawe przedsięwzięcia.

W ramach projektu przez naszą LGD – Dorzecze Wisły zostały zrealizowane następujące zadania:

  • Zakupiono sprzęt kajakowy celem uzupełnienia dotychczasowej bazy na działającym szlaku kajakowym (8 szt. kajaków dwuosobowych i 2 szt. kajaków jednoosobowych), kamizelki, wiosła.
  • Zakupiono przyczepkę kajakową z odpowiednią homologacją dopuszczającą do ruchu drogowego.
  • Wydano przewodnik po rzece Czarnej z mapą promującą szlak kajakowy w nakładzie 2 000 szt.
  • Wydano publikację – album pt. “W krainie Dorzecza Wisły” w nakładzie 3 000 szt., promującą atrakcje obszaru LGD.
  • Zakupiono gadżety promujące projekt współpracy i LGD – Dorzecze ‌Wisły; rozdawane nieodpłatnie podczas organizacji wydarzeń, podczas spływów, konkursów dla uczestników wydarzeń organizowanych przez LGD.
  • Przeprowadzono konkurs z nagrodami dla mieszkańców gmin zrzeszonych w stowarzyszeniu i turystów. Nagrodami były zestawy gadżetów zakupionych w ramach projektu współpracy.
  • Zorganizowano 3 imprezy kajakowe promujące projekt. Udział w spływach dla osób wyłonionych w konkursach i zaproszonych przez LGD, w tym przedstawiciele LGD partnerskich realizujących projekt ŚWiAT. Imprezy miały charakter otwarty
  • Zorganizowano 4 imprezy z ogniskiem integracyjnym i cateringiem, które były okazją do wymiany doświadczeń rozmów i konsultacji.
  • Dla mieszkańców z obszaru Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły tj. gmin: Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec i Rytwiany zorganizowano konkurs polegający na rozwiązaniu krzyżówki i przesłaniu hasła. Nagrodą był kalendarze trójdzielne sfinansowane z projektu ŚWiAT.
  • Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w realizację projektu.  Prezentacja z konferencji podsumowująca realizację przez 5 partnerskich LGD z efektami do zobaczenia poniżej.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w realizację projektu.  

Prezentacja z konferencji podsumowująca realizację przez 5 partnerskich LGD z efektami do pobrania z poniżej.

Pobierz
prezentację:
prezentacja
ŚWiAT
(135 MB)

O autorze: Łukasz Orłowski

Administrator strony internetowej. Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2009 roku pracuje w organizacji pozarządowej LGD - Dorzecze Wisły.

Zobacz również

LGD – Dorzecze Wisły zakończyła realizację projektu współpracy “Kreator przedsiębiorczości”

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły zakończyła projekt współpracy “Kreator przedsiębiorczości” dofinansowany ze środków Programu Rozwoju …