Strona główna / Stowarzyszenie / Uroczyste podpisanie aneksu na dodatkowe środki dla LGD – Dorzecze Wisły w WDK Kielce
Fot. UMWŚ

Uroczyste podpisanie aneksu na dodatkowe środki dla LGD – Dorzecze Wisły w WDK Kielce

W dniu wczorajszym w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach Marszałek Województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski i członek Zarządu Marek Jońca podpisali aneksy z przedstawicielami LGD-ów, które zyskały dodatkowe środki w łącznej wysokości 10,5 mln euro na realizację operacji: 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Kwota dodatkowych środków dla poszczególnych grup uzależniona była od realizacji lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność  i wyliczana była na podstawie danych wynikających z dotychczas zakontraktowanych środków pomiędzy Samorządem Województwa a Beneficjentami.

W imieniu Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły aneks na kolejne dodatkowe środki na realizację LSR w ramach PROW 2014-2020 podpisali: Prezes Zarządu Aneta Matusiewicz i Wiceprezes Zarządu Ewa Maciejska. Kwota 405 tys. euro dla LGD – Dorzecze Wisły przeznaczona będzie na działania związane z podejmowaniem działalności gospodarczej, projektem grantowym na wyposażenie dla stowarzyszeń i operacji własnej LGD. Nabory wniosków odbędą się w przyszłym roku.

O autorze: Łukasz Orłowski

Administrator strony internetowej. Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2009 roku pracuje w organizacji pozarządowej LGD - Dorzecze Wisły.

Zobacz również

Szkolenia świętokrzyskich LGD

W ramach przygotowań do nowego okresu programowania Świętokrzyska Sieć LGD przeprowadziła dwa szkolenia dla pracowników i przedstawicieli LGD …