Strona główna / Strefa Wnioskodawcy i Beneficjenta / Zaktualizowany harmonogram naborów w 2022 r.

Zaktualizowany harmonogram naborów w 2022 r.

Zapraszamy do zapoznania się z zaktualizowanym harmonogramem naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Kwoty są podane w euro. Harmonogram jest integralnym dokumentem stanowiącym załącznik nr 2 do umowy ramowej (Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00014-6933-UM1310003/15 podpisanej w dniu 21.04.2016 r.)

Zgodnie z poniższym zatwierdzonym harmonogramem będą ogłaszane nabory wniosków w 2022 r.

O autorze: Łukasz Orłowski

Administrator strony internetowej. Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2009 roku pracuje w organizacji pozarządowej LGD - Dorzecze Wisły.

Zobacz również

Ankieta monitorująca postęp realizacji LSR

Szanowni Państwo, przypominamy, że Beneficjenci operacji objętych dofinansowaniem ze środków wdrażanych przez LGD – Dorzecze Wisły mają obowiązek …