Strona główna / Przygotowanie LSR 2021-2027 / Zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej efektów funkcjonowania LGD – Dorzecze Wisły

Zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej efektów funkcjonowania LGD – Dorzecze Wisły

W związku z ewaluacją procesu realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 i budowaniem nowej LSR Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły, zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców o wypełnienie poniższej krótkiej ankiety, dzięki której zbadamy zmiany zachodzące na terenie naszego obszaru działania.

Państwa uczestnictwo w badaniu, pozwoli na podejmowanie przez LGD efektywniejszych działań, które przełożą się na większy rozwój lokalny. Ankieta jest anonimowa, a informacje dzięki niej pozyskane będą wykorzystane do przygotowania ewaluacji końcowej realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju kierowanej przez społeczność dla obszaru Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły w obecnej perspektywie finansowej oraz posłużą do budowania nowej strategii na lata 2021-2027 (LSR).

Ewentualne pytania, uwagi proszę kierować mailowo na adres: biuro@dorzeczewisly.pl lub telefonicznie 15 8650 216. Dziękujemy Państwu za poświęcony czas.

O autorze: Łukasz Orłowski

Administrator strony internetowej. Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2009 roku pracuje w organizacji pozarządowej LGD - Dorzecze Wisły.

Zobacz również

Spotkania konsultacyjne w celu stworzenia LSR 2021-2027

Szanowni Państwo, wraz z kończącą się obecną perspektywą finansową 2014-2020 rozpoczynamy przygotowania do nowego okresu programowania 2021-2027, …