Strona główna / Informacje ogólne / Wzięliśmy udział w konferencji “Nowa perspektywa – nowe możliwości” FEŚ 2021-2027 w Ciekotach gm. Masłów

Wzięliśmy udział w konferencji “Nowa perspektywa – nowe możliwości” FEŚ 2021-2027 w Ciekotach gm. Masłów

Fot. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach / Facebook

W dniu 5 września 2023 roku w Centrum Edukacji i Kultury “Szklany Dom” w Ciekotach odbyło się inauguracyjne spotkanie z Lokalnymi Grupami Działania z województwa świętokrzyskiego. Tematem spotkania były istotne założenia Funduszy Europejskich dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Lokalnych Grup Działania, w tym pracownicy biura Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły.

Program wydarzenia obejmował szczegółową prezentację najważniejszych działań w ramach Priorytetu 10 „Aktywni na rynku pracy” programu regionalnego „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027″. Łączna alokacja środków na ten priorytet wynosi aż 150 857 727 EUR, co pozwoli na realizację szeregu projektów mających na celu wspieranie rozwoju kwalifikacji w ramach tzw. Bazy Usług Rozwojowych.

Nowa edycja Bazy znacznie rozszerza dotychczasowe możliwości działania, co jest bardzo dobrym sygnałem dla mieszkańców województwa. W kręgu osób uprawnionych do korzystania z refundowanych szkoleń i kursów zawodowych oraz studiów podyplomowych znaleźli się przede wszystkim pracownicy sektora publicznego, osoby zatrudnione w organizacjach pozarządowych oraz w dużych przedsiębiorstwach. Jednak oferta skierowana jest również do wszystkich dorosłych mieszkańców województwa, zarówno pracujących, jak i bezrobotnych czy biernych zawodowo.

Celem programu jest zapewnienie dostępu do nowoczesnych szkoleń i kursów, które pozwolą na zdobycie nowych kwalifikacji oraz rozwój w wybranej dziedzinie. W ten sposób mieszkańcy województwa będą w stanie zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, co z pewnością przyczyni się do poprawy sytuacji ekonomicznej w regionie.

Projekty realizowane w ramach Priorytetu 10 “Aktywni na rynku pracy” będą miały również pozytywny wpływ na rozwój przedsiębiorczości w regionie. Dzięki zwiększeniu liczby osób z wykształceniem i kwalifikacjami pracodawcy będą mieli większy wybór wśród kandydatów do pracy, co z kolei przyczyni się do rozwoju lokalnej gospodarki. Pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy omówili szczegółowo także projekty przeznaczone dla kobiet powracających na rynek pracy po zakończeniu opieki nad dziećmi, a także programy typu outplacement, skierowane zarówno do zwolnionych pracowników, jak i tych zagrożonych zwolnieniem z powodów dotyczących pracodawcy. Wsparciem zostaną objęte również osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych, umowach cywilno-prawnych oraz osiągające dochód na najniższym poziomie – tzw. „ubodzy pracujący” oraz „ubodzy zatrudnieni”.

Spotkanie zakończyło się podsumowaniem najważniejszych informacji oraz dyskusją na temat możliwości, jakie dają Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego. Warto podkreślić, że program regionalny “Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027” to ogromna szansa dla mieszkańców regionu na rozwój i podniesienie jakości życia. Dzięki temu rodzime firmy i przedsiębiorstwa będą miały szansę na poprawę swojej sytuacji ekonomicznej, a mieszkańcy będą mieli dostęp do lepszych szkoleń i kursów, które pozwolą im na zdobycie nowych umiejętności i kwalifikacji.

Fot. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach / Facebook

O autorze: Łukasz Orłowski

Administrator strony internetowej. Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2009 roku pracuje w organizacji pozarządowej LGD - Dorzecze Wisły.

Zobacz również

Konkurs fotograficzny – odkryj piękno jesieni na obszarze LGD – Dorzecze Wisły

Nadeszła jesień i z wielką radością ogłaszamy konkurs fotograficzny pt. „JESIEŃ W OBIEKTYWIE”, który adresowany jest do wszystkich mieszkańców z obszaru Lokalnej …