Strona główna / Łukasz Orłowski

Łukasz Orłowski

Administrator strony internetowej. Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2009 roku pracuje w organizacji pozarządowej LGD - Dorzecze Wisły.

Konferencja podsumowująca projekt współpracy “ŚWiAT”

W dniu 7 października 2021 roku w sali konferencyjnej Memory Pub w Połańcu przy ul. Madalińskiego 2 odbyła się konferencja podsumowująca projekt współpracy pn. “Świętokrzyska Wspólna i Aktywna turystyka” (ŚWiAT), połączona z prezentacją rezultatów zakończonego projektu. W konferencji udział wzięli przedstawiciele LGD oraz zaproszeni goście. Celem projektu było podniesienie atrakcyjności obszaru objętego  projektem poprzez poszerzenie i promocję oferty turystycznej, rozwój …

Czytaj całość

Rozwiązanie konkursu “Znajdź różnice”

W dniu 4 października 2021 roku na posiedzeniu Komisji Konkursowej dokonano oceny nadesłanych przez Facebook Messenger’a LGD – Dorzecze Wisły odpowiedzi. Zgodnie z regulaminem konkursu, biorący udział, po odnalezieniu 10 elementów mieli za zadanie wysłać wiadomość, w której wskażą różnice pomiędzy zdjęciami w formie zrzutu ekranu (screenshot) z zaznaczonymi różnicami. I. miejsce: Pani Agnieszka Strojnowska. II. miejsce: Pani Sylwia Kaczmarczyk. …

Czytaj całość

Konkurs „Znajdź różnice” i wygraj zestaw nagród

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły serdecznie zaprasza do udziału w konkursie pt. „Znajdź różnice i wygraj nagrody”. Poniżej znajdują się dwa zdjęcia. Waszym zadaniem będzie znalezienie jak największej ilości różnic na zdjęciach. Dla ułatwienia zdjęcia różnią się 10 szczegółami. Nagrodami w konkursie będzie 3 x zestaw gadżetów Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły oraz 7 nagród …

Czytaj całość

Przypominamy zasady otrzymania dotacji na założenie działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły w IV kwartale 2021 r. planuje, w ramach otrzymanych dodatkowych środków, uruchomienie naboru wniosków w ramach przedsięwzięcia 1.1.3 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych. Zgodnie z procedurą ogłaszania naborów, LGD – Dorzecze Wisły po uzgodnieniu terminu ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach ogłosi datę konkursu co najmniej miesiąc przed planowanym naborem. Z tego też …

Czytaj całość

Obowiązki grantobiorców

Wszystkim grantobiorcom, którzy podpisali umowy na realizację grantów w ramach przedsięwzięcia 1.2.4 Budowanie więzi współpracy międzygminnej oraz w ramach przedsięwzięcia 1.2.9 NGO dla mieszkańców przypominamy o obowiązkach wynikających z podpisanych umów. Informujemy o obowiązku umieszczania na wszystkich materiałach promocyjnych (plakatach, ulotkach, zaproszeniach, gadżetach itp.) logotypów w tym lgd w miejscu, na które pozwala księga wizualizacji znaku PROW. Poniżej zamieszczamy przykładowe wzory oznaczenia …

Czytaj całość

Szkolenia świętokrzyskich LGD

W ramach przygotowań do nowego okresu programowania Świętokrzyska Sieć LGD przeprowadziła dwa szkolenia dla pracowników i przedstawicieli LGD województwa świętokrzyskiego. Pierwsze dotyczące krótkich łańcuchów dostaw żywności odbyło się w dn. 15 -16 lipca 2021 r. Poprowadził je Rafał Serafin, który od lat zajmuje się tematyką organizacji krótkich łańcuchów dostaw żywności. I w swym dorobku zawodowym ma uruchomienie i prowadzenie platformy …

Czytaj całość

Trwa nabór do Świętokrzyskiego Funduszu Lokalnego

Fundacja Imienia Stefana Artwińskiego zachęca do składania wniosków w ramach programu „Świętokrzyski Fundusz Lokalny”. W ramach programu przyznawane będą mikrodotacje w wysokości od 2 do 7 tys. zł na tworzenie inicjatyw oddolnych (np. wydarzeń, warsztatów, rajdów, wycieczek itp.) wpisujących się w jedną ze sfer pożytku publicznego. Jeżeli:• masz głowę pełną pomysłów, które chcesz zrealizować w swoim otoczeniu,• lubisz pracę zespołową i udzielasz …

Czytaj całość

Program grantowy dla stowarzyszeń. Granty na działalność wspierającą lokalną kulturę, tradycję lub historię do 40 tys. zł

Celem Programu Rozgrzewamy Polskie Serca jest wspieranie inicjatyw działających na rzecz integracji lokalnej społeczności wokół: kultury, tradycji, wydarzenia lub pamięci historycznej. Podejmowane inicjatywy mają budować kapitał społeczny na lokalnym poziomie. Program prowadzony jest z myślą o tych, którzy mają pomysł i energię, żeby pielęgnować lokalną tradycję, historię i kulturę. Pula grantów w programie wynosi 1 000 000 zł.Na jeden projekt …

Czytaj całość

Konsultacje społeczne. Zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju

Biuro stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców obszaru gmin: Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec i Rytwiany o zapoznanie się ze zmianami w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022. Zgodnie z „Procedurą aktualizacji LSR” możliwość składania uwag, wniosków i propozycji zmian w zapisach LSR mają wszyscy mieszkańcy naszego obszaru. Zmiana w LSR związana jest z informacją …

Czytaj całość

Dodatkowe środki dla LGD – Dorzecze Wisły!

Informujemy, że Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły otrzymała od Zarządu Województwa – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego informację o możliwości zwiększenia wysokości środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczności w zakresie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Bonus został przyznany przez Ministra Rolnictwa Rozwoju i Wsi za osiągnięcie przez naszą LGD wysokiego poziomu wartości …

Czytaj całość