Strona główna / Łukasz Orłowski

Łukasz Orłowski

Administrator strony internetowej. Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2009 roku pracuje w organizacji pozarządowej LGD - Dorzecze Wisły.

Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego: Integracja społeczna i zawodowa. Ankieta dot. potrzeb społecznych

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły w związku z przygotowywanym wraz z partnerskimi LGD wnioskiem o  dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, Priorytet FESW.09 Usługi społeczne i zdrowotne, Działanie FESW.09.01 Aktywna integracja społeczna i zawodowa, zwraca się z prośbą o wypełnienie poniżej zamieszonej ankiety dotyczącej potrzeb społecznych. Celem projektu będzie objęcie działań skupionych na osobach biernych …

Czytaj całość

Odkryj uroki perły w koronie polskiego baroku: Kościół rektoralny pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Rytwianach

Wśród zielonych pagórków Rytwian, w złocistym blasku pośród drzew, ukrywa się skarb architektury sakralnej. Kościół rektoralny pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Rytwianach to perła w koronie polskiego baroku, która czeka na odkrycie. Rektoralny czyli mający charakter samodzielnej placówki duszpasterskiej bez przynależnej grupy wiernych. Zachwycającą cechą tego kościoła jest jego wczesnobarokowy styl architektoniczny, który jest jednym z najcenniejszych przykładów …

Czytaj całość

Przedsiębiorczość na obszarze Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły na przestrzeni lat 2016-2023

W dzisiejszym artykule skupimy się na podsumowaniu przedsięwzięć związanych z szeroko pojętą przedsiębiorczością, zapisanych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej (LSR) Grupy Działania – Dorzecze Wisły w obecnym okresie programowania za okres 2016-2023. Dane statystyczne opierają się na ogłoszonych naborach wniosków, podpisanych umowach i rozliczonych projektach. Informacje uzupełnimy o zrealizowany projekt pt. “LGDowskie wsparcie w biznesowym starcie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa …

Czytaj całość

Mistyczna atmosfera świątyni: Kościół św. Stanisława Męczennika w Osieku

Kościół pw. św. Stanisława Męczennika w Osieku to miejsce, które bez wątpienia zasługuje na uwagę i odwiedzenie. Należy do dekanatu Koprzywnica diecezji sandomierskiej. Malowniczy zabytek, znajdujący się w sercu miasta, jest nie tylko ważnym historycznym punktem odniesienia, ale również pięknym przykładem architektury neoklasycystycznej, która przyciąga wzrok swoją elegancją i harmonią. Jego unikalność podkreśla renesansowy ołtarz, pochodzący z poprzedniego kościoła. Pierwsze informacje o kościele pochodzą z początków XV …

Czytaj całość

Wpływ stowarzyszeń z obszaru działania LGD – Dorzecze Wisły na rozwój społeczności lokalnej

Działalność stowarzyszeń z gminy Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec i Rytwiany odgrywa nieocenioną rolę w rozwoju społeczności lokalnych. Przez swoje zaangażowanie w różnorodne projekty i inicjatywy, organizacje te wspierają dobro wspólne członków społeczności, angażując mieszkańców i tworząc więzi społeczne. Dzięki staraniom Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły intensyfikacji uległo funkcjonowanie stowarzyszeń, które z roku na rok posiadają coraz większe doświadczenie i odważniej …

Czytaj całość

Rola LGD – Dorzecze Wisły w lokalnym rozwoju społeczno-gospodarczym

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły to organizacja, która działa na obszarze powiatu staszowskiego, na terenie gminy Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec i Rytwiany. Naszym głównym celem jest prowadzenie i wsparcie lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego. Jesteśmy częścią europejskiego programu Leader, który jest finansowany przez Unię Europejską i ma na celu wspieranie rozwoju obszarów wiejskich w naszym regionie w sposób zrównoważony. Główne zadania LGD – Dorzecze …

Czytaj całość

Połączenie wiary i sztuki: Kościół pw. Wniebowstąpienia Najświętszej Marii Panny w Oleśnicy

Kościół parafialny pw. Wniebowstąpienia Najświętszej Marii Panny w Oleśnicy to bez wątpienia jedna z najcenniejszych i najpiękniejszych świątyń w regionie. Znajduje się w miejscu, gdzie pierwotnie stała drewniana XV-wieczna gotycka świątynia pw. świętego Floriana. Drugą świątynię pod tym samym wezwaniem wzniesiono i konsekrowano w 1406 roku. Obecny kościół wzniesiono w połowie XIX wieku kiedy to został odbudowany w 1866 roku, po pożarze z 1854 roku. Następnie rozbudowany …

Czytaj całość

“Z nurtem rzeki Czarnej”: Podsumowanie projektu operacji własnej LGD – Dorzecze Wisły

Szanowni Państwo, chcielibyśmy poinformować o zakończeniu realizacji projektu operacji własnej LGD – Dorzecze Wisły, pn. “Z nurtem rzeki Czarnej”, którą realizowaliśmy od czerwca do października 2023 r. Dzięki zaangażowaniu oraz aktywności społecznej wszystkich uczestników biorących udział w projekcie w pełni udało się nam osiągnąć zakładane plany. Naszym głównym celem było stworzenie okazji dla mieszkańców gminy Łubnice, Oleśnica, …

Czytaj całość

Kultura, sztuka i religia: Odkryj historię i piękno Kościoła św. Piotra i Pawła w Beszowej

Niezwykłym skarbem gminy Łubnice jest gotycki Kościół parafialny pw. św. Piotra i Pawła w Beszowej, który zachwyca swoją architekturą i pięknem. To miejsce, które doskonale odzwierciedla bogactwo historyczne i artystyczne regionu, stanowiąc jednocześnie atrakcję turystyczną, którą warto odwiedzić. Kościół klasztorny w Beszowej, położony na południe od drogi Sandomierz – Kraków (ok. 100 m od tej trasy), stanowi jeden z najlepiej zachowanych zabytków architektury gotyckiej. …

Czytaj całość