Strona główna / Łukasz Orłowski

Łukasz Orłowski

Administrator strony internetowej. Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2009 roku pracuje w organizacji pozarządowej LGD - Dorzecze Wisły.

Album Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły

Szanowni Państwo, Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły pod koniec 2019 r. planuje wydać publikację w formie albumu fotograficznego z opisem, którego celem będzie pokazanie potencjału przyrodniczego i kulturowego z uwzględnieniem rozwoju regionu na obszarze Gmin zrzeszonych w naszej LGD, tj.: Miasta i Gminy Oleśnica, Miasta i Gminy Osiek,  Miasta i Gminy Połaniec oraz gmin Łubnice i Rytwiany. W związku z powyższym zachęcamy do przesyłania swoich zdjęć. …

Czytaj całość

Ogłoszenie o naborze wniosków na tworzenie nowych podmiotów gospodarczych nr 18/2019

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Przedsięwzięcia 1.1.3 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych.  W ramach naboru finansowane będą operację, których celem będzie rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie działalności gospodarczej, …

Czytaj całość

Dotacje na założenie firmy dla rolników do 250 tysięcy złotych

Na uruchomienie firmy na obszarach wiejskich będzie można pozyskać w październiku 2019 roku środki finansowe. Konkurs ogłosiła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Poddziałania 6.2 „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”. Nabór wniosków przeprowadzony zostanie w terminie od dnia 30 września do dnia 29 października 2019 r. Warunki przyznawania pomocy Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegółowe …

Czytaj całość

Wnioskodawco, czy posiadasz nr producenta?

Biuro LGD – Dorzecze Wisły przypomina, że każdy wnioskodawca, który chce ubiegać się o pomoc finansową z inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (np. na założenie / rozwój działalności gospodarczej), musi posiadać numer identyfikacyjny nadany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw …

Czytaj całość

Terminarz doradztwa z pozyskiwania środków wrzesień 2019

Lokalne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości Lokalnej Grupie Działania – Dorzecze Wisły serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców gmin zrzeszonych w LGD (Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwiany) do korzystania z bezpłatnego doradztwa w zakresie pozyskiwania środków finansowych. Terminarz doradztwa w podziale godzinowym zamieszczono na plakacie poniżej.

Czytaj całość

Doradztwo z pozyskiwania środków finansowych sierpień 2019

Lokalne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości Lokalnej Grupie Działania – Dorzecze Wisły serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców gmin zrzeszonych w LGD (Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwiany) do korzystania z bezpłatnego doradztwa w zakresie pozyskiwania środków finansowych. Terminarz doradztwa w podziale godzinowym zamieszczono na plakacie poniżej.

Czytaj całość

Informacja o konkursie na założenie działalności gospodarczej

Szanowni Państwo, z uwagi na spore zainteresowanie osób przyszłym konkursem, który będzie ogłaszany w ramach przedsięwziecia „1.1.3 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych” Lokalnej Strategii Rozwoju LGD – Dorzecze Wisły, informujemy, że w chwili obecnej został złożony wniosek do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach w sprawie ustalenia terminu naboru. Biuro Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły, po zaakceptowaniu przez ŚBRR wniosku, zgodnie …

Czytaj całość

Wyniki naboru nr 17/2019

W dniu 15.07.2019 r. Rada Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły dokonała oceny i wybrała operacje do finansowania w ramach naboru wniosków nr 17/2019 dotyczącego Przedsięwzięcia nr 1.1.2 Rozwój podmiotów gospodarczych.  Poniżej przedstawiamy wyniki oceny:  Lista wniosków złożonych na Konkurs nr 17/2019Lista Operacji, które mogły zostać poddane ocenie Rady pod względem spełnienia kryteriów wyboru w ramach Konkursu nr 17/2019Lista operacji według …

Czytaj całość