Strona główna / Wyniki naboru wniosków

Wyniki naboru wniosków

Wyniki naboru nr 17/2019

W dniu 15.07.2019 r. Rada Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły dokonała oceny i wybrała operacje do finansowania w ramach naboru wniosków nr 17/2019 dotyczącego Przedsięwzięcia nr 1.1.2 Rozwój podmiotów gospodarczych.  Poniżej przedstawiamy wyniki oceny:  Lista wniosków złożonych na Konkurs nr 17/2019Lista Operacji, które mogły zostać poddane ocenie Rady pod względem spełnienia kryteriów wyboru w ramach Konkursu nr 17/2019Lista operacji według …

Czytaj całość

Wyniki naboru grantowego 3/2018/G

W dniu 3 stycznia 2019 r. Rada Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły dokonała oceny i wybrała Zadania do finansowania w ramach naboru grantowego nr 3/2018/G dotyczącego Przedsięwzięcia nr 1.2.6 Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańcom. W ramach powyższego przedsiewzięcia finansowane będą operację, których celem będzie zorganizowanie konferencji, szkoleń, warsztatów, spotkań, festynów, akcji społecznych, imprez, wyjazdów studyjnych, wzmocnienie kapitału społecznego, zachowanie …

Czytaj całość

Wyniki naboru nr 16/2018

W dniu 3 stycznia 2019 r. Rada Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły dokonała oceny i wybrała operacje do finansowania w ramach naboru wniosków nr 16/2018 dotyczącego Przedsięwzięcia nr 1.2.1 Działania niekomercyjne tworzące warunki do aktywności mieszkańców.     Poniżej przedstawiamy wyniki oceny:  Lista wniosków złożonych na Konkurs nr 16/2018Lista Operacji, które mogły zostać poddane ocenie Rady pod względem spełnienia kryteriów wyboru …

Czytaj całość

Wyniki naboru nr 15/2018

W dniu 17.08.2018 r. Rada Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły dokonała oceny i wybrała operacje do finansowania w ramach naboru wniosków nr 15/2018 dotyczącego Przedsięwzięcia nr 1.1.2 Rozwój podmiotów gospodarczych.    Poniżej przedstawiamy wyniki oceny:   Lista wniosków złożonych na Konkurs nr 15/2018Lista Operacji, które mogły zostać poddane ocenie Rady pod względem spełnienia kryteriów wyboru w w ramach Konkursu nr 15/2018Lista operacji według …

Czytaj całość

Wyniki naboru grantowego 2/2018/G

W dniu 12.07.2018 r. Rada Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły dokonała oceny i wybrała Zadania do finansowania w ramach naboru grantowego nr 2/2018/G dotyczącego Przedsięwzięcia nr 1.2.5 Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych. W ramach powyższego przedsiewziecia finansowane będą operację, których celem będzie zorganizowanie konferencji, szkoleń, warsztatów, spotkań, festynów itp. Wyjazd studyjny dla minimum 5 osób. Doradztwo indywidualne dla …

Czytaj całość

Informacja dot. operacji własnej

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły informuje, że do dnia 12 lipca 2018 roku żaden podmiot (inny niż LGD) nie zgłosił zamiaru realizacji Operacji własnej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, przedsięwzięcie 1.1.6 …

Czytaj całość

Wyniki naboru nr 14/2018

W dniu 30.04.2018 r. Rada Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły dokonała oceny i wybrała operacje do finansowania w ramach naboru wniosków nr 14/2018 dotyczącego Przedsięwzięcia nr 1.2.1 Działania niekomercyjne tworzące warunki do aktywności mieszkańców.   Poniżej przedstawiamy wyniki oceny:   Lista wniosków złożonych na Konkurs nr 14/2018Lista Operacji, które mogły zostać poddane ocenie Rady pod względem spełnienia kryteriów wyboru w w ramach Konkursu …

Czytaj całość

Wyniki naboru nr 13/2018

W dniu 30.04.2018 r. Rada Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły dokonała oceny i wybrała operacje do finansowania w ramach naboru wniosków nr 13/2018 dotyczącego Przedsięwzięcia nr 1.1.2 Rozwój podmiotów gospodarczych.   Poniżej przedstawiamy wyniki oceny:   Lista wniosków złożonych na Konkurs nr 13/2018Lista Operacji, które mogły zostać poddane ocenie Rady pod względem spełnienia kryteriów wyboru w w ramach Konkursu nr 13/2018Lista operacji według …

Czytaj całość

Wyniki naboru grantowego 1/2017/G

W dniu 18.01.2018 r. Rada Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły dokonała oceny i wybrała Zadania do finansowania w ramach naboru grantowego nr 1/2017/G dotyczącego Przedsięwzięcia nr 1.2.3 Kultywowanie dziedzictwa kulturowego regionu.   Poniżej przedstawiamy wyniki oceny:   Lista wniosków złożonych na Konkurs nr 1/2017/GLista Zadań, które mogły zostać poddane ocenie Rady pod względem spełnienia kryteriów wyboru w w ramach Konkursu nr 1/201/17/GLista Zadań …

Czytaj całość

Wyniki naboru nr 12/2017

W dniu 18.01.2018 r. Rada Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły dokonała oceny i wybrała operacje do finansowania w ramach naboru wniosków nr 12/2017 dotyczącego Przedsięwzięcia nr 1.1.4 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych przez osoby do 29. roku życia.    Poniżej przedstawiamy wyniki oceny:  Lista wniosków złożonych na Konkurs nr 12/2017Lista Operacji, które mogły zostać poddane ocenie Rady pod względem spełnienia kryteriów wyboru …

Czytaj całość