Strona główna / Stowarzyszenie

Stowarzyszenie

Podpisaliśmy kolejne umowy z grantobiorcami

W dniu 30 kwietnia 2019 r. na podstawie zawartej z Urządem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego Umowy o przyznaniu pomocy, Stowarzyszenie LGD – Dorzecze Wisły podpisało z Grantobiorcami Umowy o powierzenie grantów w ramach projektu grantowego pt. „Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańcom Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły”. Celem projektu grantowego jest integracja i aktywizacja lokalnej społeczności, wzmocnienie kapitału społecznego oraz promowanie obszaru …

Czytaj całość

Rozliczyliśmy w całości projekt grantowy

W dniu dzisiejszym na nasze konto bankowe wpłynęła refundacja z ARiMR co jest jednoznaczne z definitywnym rozliczeniem w całości naszego projektu grantowego pt. „Kultywowanie dziedzictwa kulturowego regionu”, który wynosił 237 417,00 zł. Jesteśmy niezmiernie dumni, że w naszym regionie z grantu skorzystały stowarzyszenia i osoby fizyczne na realizację swoich zadań. W ramach projektu grantowego finansowane były granty na konferencje, spotkania, festyny, akcje społeczne, zakup …

Czytaj całość

Bonus 480 000,00 zł dla LGD – Dorzecze Wisły

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły w nagrodę za skuteczne wydatkowanie środków została nominowana do nagrody za sprawną realizację zadań powierzonych w ramach PROW 2014-2020. Dzięki swojej aktywności i zaangażowaniu mieszkańcy z naszego obszaru działania będą mogli liczyć na dodatkowe środki w wysokości 480 000,00 zł. Tzw. bonus może zostać wykorzystany na operacje w sektorze gospodarczym, uzyskanie dotacji wiąże się z koniecznością …

Czytaj całość

Za nami spotkania informacyjne

W dniach 26.03. – 27.03.2019 r. biuro Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły przeprowadziło cykl spotkań informacyjnych promujących i zachęcających Przedsiębiorców z gmin zrzeszonych w naszej LGD do bezpłatnego wzięcia udziału w projekcie. Serdecznie dziękujemy wszystkim obecnym osobom na spotkaniach. Na spotkaniach w gminach, uczestnikom zostały przekazane informacje na temat warunków udziału w projekcie, scharakteryzowano poszczególne etapy projektu oraz omówiono zadania do realizacji. …

Czytaj całość

Spotkania informacyjne

Z przyjemnością chcielibyśmy zaprosić Przedsiębiorców działających na terenie Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły (gminy Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec i Rytwiany) na spotkania informacyjne (terminarz na plakacie) dotyczące projektu, jaki LGD będzie realizowała w okresie kwiecień-maj-czerwiec 2019. Celem projektu jest wzmocnienie potencjału przedsiębiorczości na obszarze LGD – Dorzecze Wisły poprzez  utworzenie warunków do aktywności i integracji przedsiębiorców. Projekt pt. „Integracja …

Czytaj całość

Warsztat refleksyjny

W dniu 7 lutego 2019 r. w „Zajeździe pod Dębami” w Zawidzy odbył się warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej (on-going) poświęcony bieżącej analizie wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) realizowanej przez Lokalną Grupę Działania – Dorzecze Wisły.   W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły, przedsiębiorcy, członkowie organów decyzyjnych i członkowie stowarzyszenia …

Czytaj całość

Konkurs fotograficzny

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Konkursie „Rzeka Wisła zimową porą”. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie pracy fotograficznej wiślańskich pejzaży, obiektów hydrotechnicznych (mosty, progi, regulacje rzeki) lub walorów przyrodniczych rzeki Wisły (zwierzęta, rośliny, skałki, itp.) na odcinku rzeki płynącym na obszarze LGD – Dorzecze Wisły.  Konkurs z nagrodami trwa od 31 stycznia …

Czytaj całość

Zapytanie ofertowe na szkolenie

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły zaprasza do złożenia ofert ofert na świadczenie usługi w postaci szkolenia z zakresu „Prawne aspekty funkcjonowania organizacji pozarządowych, zakładania działalności gospodarczej oraz działalności jednostek sektora finansów publicznych”. Oferty należy składać nie później niż do 18 stycznia 2019 r. do godz. 15:00. Miejsce składania ofert: Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły, ul. Ruszczańska 27, 28-230 …

Czytaj całość