Aktualności

Jubileusz 10-lecia działalności LGD

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły w ubiegły piątek, tj. 14 grudnia 2018 r. świętowała swój jubileusz 10-lecia działalności w sali widowiskowej Centrum Kultury w Łubnicach. Konferencja z okazji 10-lecia działalności Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły została połączona z Walnym Zebraniem Członków LGD i spotkaniem opłatkowym.  W jubileuszowym spotkaniu uczestniczyli członkowie LGD, Wójtowie i Burmistrzowie gmin zrzeszonych w naszym …

Czytaj całość

Informacja do zaliwalifikowanych osób w projekcie

Szanowni Państwo, biuro LGD – Dorzecze Wisły informuje, iż została zakończona rekrutacja uczestników do projektu. Wszystkie złożone kwestionariusze zostały zaakceptowane i przeszły weryfikację formalną. W najbliższym czasie biuro opracuje harmonogram szkoleń i podpisze umowę z firmą szkoleniową. Przed uczestnikami 60h ciekawych warsztatów szkoleniowych. Na ostatnich zajęciach uczestnicy wypełnią test kompetencjny w oparciu o wiedzę nabytą podczas szkoleń. Po rozmowie z doradcą …

Czytaj całość

Rozstrzygnięcie zapytanie ofertowego nr 2/KP/2019/LGD14

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły w dniu 16 listopada 2018 r. dokonała rozstrzygnięcia zapytania nr 2/KP/2018/LGD14 na przeprowadzenie cyklu 6 szkoleń podmiotom w ramach realizowanego  projektu „Kreator Przedsiębiorczości”. Bardzo dziękujemy wszystkim za przesłanie ofert. Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia  do pobrania poniżej.  Protokół – pobierz

Czytaj całość

Ogłoszenie o naborze grantowym nr 3/2018/G

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Przedsięwzięcia 1.2.6 Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańcom.  Finansowane będą operację, których celem będzie zorganizowanie konferencji, szkoleń, warsztatów, spotkań, festynów, akcji społecznych, imprez, …

Czytaj całość

Zapytanie ofertowe nr 2/KP/2019/LGD14 na przeprowadzenie szkoleń

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły zaprasza do złożenia ofert na przeprowadzenie cyklu 6 szkoleń podmiotom w ramach  realizowanego projektu „Kreator Przedsiębiorczości”.  Oferty należy składać nie później niż do 9 listopada 2018 r. do godz. 15:00. Miejsce składania ofert: Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły, ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec, pok. 110. Szczegółowa specyfikacja techniczna i warunki znajdują się …

Czytaj całość

Zdobądz za darmo kurs zawodowy

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły zaprasza serdecznie do wzięcia udziału w realizowanym przez nas projekcie pt. „Kreator przedsiębiorczości”.  Rekrutacja uczestników 12.11. – 30. 11.2018 r.  Celem projektu jest wsparcie i pomoc osobom planującym założyć własną działalność gospodarczą, a także wsparcie młodych osób pragnących poszerzyć kwalifikacje zawodowe. Beneficjentami będą przedsiębiorcy, osoby zakładające działalność gospodarczą oraz w szczególności osoby …

Czytaj całość

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 16/2018

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Przedsięwzięcia 1.2.1 Działania niekomercyjne tworzące warunki do aktywności mieszkańców. W ramach naboru finansowane będą operacje, których celem będzie budowa, przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i/lub turystycznej …

Czytaj całość

Konsultacje społeczne zmian w LSR

W związku z aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły, zapraszamy wszystkich (przedstawicieli grup defaworyzowanych, przedsiębiorców, samorządów, organizacji pozarządowych oraz osoby fizyczne) do zapoznania się z proponowanymi zmianami.  Uwagi do propozycji zmian zapisów dokumentów LGD prosimy przesyłać na „formularzu zgłaszania uwag” na adres: biuro@dorzeczewisly.pl do dnia 18.10.2018 r. do godz. 10.00.  1) Poponowane zmiany.  2) Formularz zgłaszania uwag.  …

Czytaj całość

Rozstrzygniecie zapytania ofertowego

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły w dniu 4 września 2018 r. dokonała rozstrzygnięcia zapytania nr 1/KP/2018/LGD14 na zakup laptopa z odpowiednim oprogramowaniem w ramach projektu „Kreator Przedsiębiorczości”. Bardzo dziękujemy wszystkim za przesłanie ofert. Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia  do pobrania poniżej. Protokół – pobierz

Czytaj całość