piątek, 19 Kwiecień 2019

Aktualności

Zapytanie ofertowe nr 2/KP/2019/LGD14 na przeprowadzenie szkoleń

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły zaprasza do złożenia ofert na przeprowadzenie cyklu 6 szkoleń podmiotom w ramach  realizowanego projektu „Kreator Przedsiębiorczości”.  Oferty należy składać nie później niż do 9 listopada 2018 r. do godz. 15:00. Miejsce składania ofert: Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły, ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec, pok. 110. …

Czytaj całość

Zdobądz za darmo kurs zawodowy

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły zaprasza serdecznie do wzięcia udziału w realizowanym przez nas projekcie pt. „Kreator przedsiębiorczości”.  Rekrutacja uczestników 12.11. – 30. 11.2018 r.  Celem projektu jest wsparcie i pomoc osobom planującym założyć własną działalność gospodarczą, a także wsparcie młodych osób pragnących poszerzyć kwalifikacje zawodowe. Beneficjentami będą przedsiębiorcy, …

Czytaj całość

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 16/2018

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Przedsięwzięcia 1.2.1 Działania niekomercyjne tworzące warunki do aktywności mieszkańców. W ramach naboru finansowane będą operacje, których celem będzie …

Czytaj całość

Konsultacje społeczne zmian w LSR

W związku z aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły, zapraszamy wszystkich (przedstawicieli grup defaworyzowanych, przedsiębiorców, samorządów, organizacji pozarządowych oraz osoby fizyczne) do zapoznania się z proponowanymi zmianami.  Uwagi do propozycji zmian zapisów dokumentów LGD prosimy przesyłać na „formularzu zgłaszania uwag” na adres: biuro@dorzeczewisly.pl do …

Czytaj całość

Rozstrzygniecie zapytania ofertowego

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły w dniu 4 września 2018 r. dokonała rozstrzygnięcia zapytania nr 1/KP/2018/LGD14 na zakup laptopa z odpowiednim oprogramowaniem w ramach projektu „Kreator Przedsiębiorczości”. Bardzo dziękujemy wszystkim za przesłanie ofert. Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia  do pobrania poniżej. Protokół – pobierz

Czytaj całość