Aktualności

Wyniki naboru nr 18/2019

W dniu 14.11.2019 r. Rada Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły dokonała oceny i wybrała operacje do finansowania w ramach naboru wniosków nr 18/2019 dotyczącego Przedsięwzięcia nr 1.1.3 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych.  Poniżej przedstawiamy wyniki oceny:  Lista wniosków złożonych na Konkurs nr 18/2019Lista Operacji, które mogły zostać poddane ocenie Rady pod względem spełnienia kryteriów wyboru w ramach Konkursu nr 18/2019Lista operacji …

Czytaj całość

Terminarz doradztwa z pozyskiwania środków listopad 2019

Lokalne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości Lokalnej Grupie Działania – Dorzecze Wisły serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców gmin zrzeszonych w LGD (Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwiany) do korzystania z bezpłatnego doradztwa w zakresie pozyskiwania środków finansowych. Terminarz doradztwa w listopadzie 2019, w podziale godzinowym zamieszczono na plakacie poniżej.

Czytaj całość

Dodatkowy termin doradztwa z pozyskiwania środków październik 2019

Szanowni Państwo z uwagi na duże zainteresowanie naborem wniosków w ramach utworzenia nowych działalności gospodarczych konkurs nr 18/2019, zapraszamy do skorzystania z dodatkowego doradztwa z pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych w październiku. Doradztwo zaplanowano w piątek 18 października 2019 r. w godz. 9:00 – 17:00 w siedzibie biura Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły, pok. 110 w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec przy ul. Ruszczańskiej 27, …

Czytaj całość

Ogłoszenie o naborze grantowym nr 4/2019/G

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Przedsięwzięcia 1.2.4 Budowanie więzi współpracy międzygminnej. Finansowane będą operację, których celem będzie zorganizowanie konferencji, szkoleń, warsztatów, spotkań, festynów, akcji społecznych itp. …

Czytaj całość

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 19/2019

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Przedsięwzięcia 1.2.8 Infrastruktura niekomercyjna tworząca warunki do aktywności mieszkańców. W ramach naboru finansowane będą operacje, których celem będzie budowa, przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej …

Czytaj całość

Terminarz doradztwa z pozyskiwania środków październik 2019

Lokalne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości Lokalnej Grupie Działania – Dorzecze Wisły serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców gmin zrzeszonych w LGD (Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwiany) do korzystania z bezpłatnego doradztwa w zakresie pozyskiwania środków finansowych. Terminarz doradztwa w podziale godzinowym zamieszczono na plakacie poniżej.

Czytaj całość

Album Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły

Szanowni Państwo, Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły pod koniec 2019 r. planuje wydać publikację w formie albumu fotograficznego z opisem, którego celem będzie pokazanie potencjału przyrodniczego i kulturowego z uwzględnieniem rozwoju regionu na obszarze Gmin zrzeszonych w naszej LGD, tj.: Miasta i Gminy Oleśnica, Miasta i Gminy Osiek,  Miasta i Gminy Połaniec oraz gmin Łubnice i Rytwiany. W związku z powyższym zachęcamy do przesyłania swoich zdjęć. …

Czytaj całość

Ogłoszenie o naborze wniosków na tworzenie nowych podmiotów gospodarczych nr 18/2019

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Przedsięwzięcia 1.1.3 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych.  W ramach naboru finansowane będą operację, których celem będzie rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie działalności gospodarczej, …

Czytaj całość

Dotacje na założenie firmy dla rolników do 250 tysięcy złotych

Na uruchomienie firmy na obszarach wiejskich będzie można pozyskać w październiku 2019 roku środki finansowe. Konkurs ogłosiła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Poddziałania 6.2 “Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”. Nabór wniosków przeprowadzony zostanie w terminie od dnia 30 września do dnia 29 października 2019 r. Warunki przyznawania pomocy Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegółowe …

Czytaj całość