Aktualności

Informacja o realizacji operacji własnej nr 1/2022/OW

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły (LGD), realizując strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2023 ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, o której mowa w art. 17 ust 6 Ustawy z dn. 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378 ze zm.) realizując przedsięwzięcie 1.2.10 Z nurtem …

Czytaj całość

Ogłoszenie o naborze wniosków na tworzenie nowych podmiotów gospodarczych nr 21/2022

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Formą wsparcia jest płatność ryczałtowa (premia) w wysokości 80 000,00 PLN na jednego Wnioskodawcę. Środki finansowe z tytułu pomocy będą wypłacane w dwóch transzach …

Czytaj całość

Zmiana godzin pracy biura LGD – Dorzecze Wisły

Uprzejmie informujemy, że od dnia 19 stycznia 2022 r. zmianie ulegają godziny pracy Biura Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły. Nowe godziny pracy to: Poniedziałek 7:00 – 15:00Wtorek 8:00 – 16:00Środa 7:00 – 15:00 Czwartek 7:00 – 15:00 Piątek 7:00 – 15:00

Czytaj całość

7 stycznia 2022 r. biuro LGD – DW nieczynne

Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, że w dniu 7 stycznia 2022 r. biuro Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły będzie nieczynne. Jest to dzień wolny w zamian za 1 stycznia 2022 r., który wypadł w sobotę, a jest ustawowo wolny od pracy. Za utrudnienia przepraszamy.

Czytaj całość

24 grudnia 2021 r. biuro LGD – DW nieczynne

Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, że 24 grudnia 2021 r. biuro Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły będzie nieczynne. Jest to dzień wolny w zamian za 25 grudnia, który wypada w sobotę, a jest ustawowo wolny od pracy. Prosimy, by wszyscy, którzy planują wizytę w biurze LGD w tym tygodniu wzięli to pod uwagę.   Za utrudnienia przepraszamy.

Czytaj całość

Spot promujący zrealizowany projekt współpracy ŚWiAT

Szanowni Państwo, zapraszamy do obejrzenia spotu promocyjnego ze zrealizowanego przez naszą Lokalną Grupę Działania – Dorzecze Wisły projektu współpracy ŚWiAT (Świętokrzyska Wspólna i Aktywna Turystyka). Projekt realizowaliśmy wspólnie z Lokalną Grupą Działania Królewskie Ponidzie, LGD Ziemia Jędrzejowska Gryf, Lokalna Grupa Działania Perły Czarnej Nidy oraz Lokalną Grupę Działania Ponidzie. Miłego oglądania. Zobacz prezentację ze zrealizowanego przez nas projektu …

Czytaj całość

Ankieta monitorująca wskaźniki LSR

Szanowni Beneficjenci Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły – w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (dot. osób fizycznych, które założyły działalność gospodarczą, firmy korzystające z dofinansowania na rozwój, stowarzyszenia i osoby fizyczne, które realizowały projekty infrastrukturalne i projekty grantowe itp.). Zgodnie z umową …

Czytaj całość

Zaktualizowany harmonogram naborów w 2022 r.

Zapraszamy do zapoznania się z zaktualizowanym harmonogramem naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Kwoty są podane w euro. Harmonogram jest integralnym dokumentem stanowiącym załącznik nr 2 do umowy ramowej (Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00014-6933-UM1310003/15 podpisanej w dniu 21.04.2016 r.) Zgodnie z poniższym zatwierdzonym harmonogramem będą ogłaszane nabory …

Czytaj całość