Z ostatniej chwili

Aktualności

Konkurs fotograficzny „Unowocześniamy obszary wiejskie” – 25 lat ARiMR

W związku z jubileuszem 25 lat Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa organizuje Konkurs fotograficzny„Unowocześniamy obszary wiejskie – 25 lat ARiMR”. Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich osób pełnoletnich. Celem konkursu jest przedstawienie piękna polskiej wsi i obszarów wiejskich, zobrazowanie wkładu ARiMR w rozwój i unowocześnianie obszarów wiejskich w ciągu 25 lat istnienia instytucji. Prace można przesyłać …

Czytaj całość

Doradztwo z pozyskiwania środków finansowych lipiec 2019

Lokalne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości Lokalnej Grupie Działania – Dorzecze Wisły serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców gmin zrzeszonych w LGD (Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwiany) do korzystania z bezpłatnego doradztwa w zakresie pozyskiwania środków finansowych. Terminarz doradztwa w podziale godzinowym zamieszczono na plakacie poniżej. Zachęcamy osoby chcącą założyć swój biznes, przedsiębiorców prowadzących firmy czy organizacje pozarządowe do skorzystania z usług doradczych. …

Czytaj całość

Wyniki wakacyjnego konkursu „Kto pierwszy ten lepszy”

Uprzejmie informujemy, że zwycięzcami konkursu pt. „Kto pierwszy ten lepszy”, polegającego na udzieleniu poprawnej odpowiedzi na pytanie: „Proszę podać dokładną datę (dzień / miesiąc / rok) pierwszego spływu kajakowego organizowanego przez Lokalną Grupę Działania – Dorzecze Wisły” są: Pani Edyta z gminy Połaniec.Pan Norbert z gminy Osiek.Pani Karolina z gminy Połaniec. Poprawna odpowiedź to: Pierwszy spływ kajakowy organizowany …

Czytaj całość

Zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju – konsultacje społeczne

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły zwraca się do mieszkańców obszaru gminy Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec i Rytwiany o zapoznanie się ze zmianami w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022. Zgodnie z „Procedurą aktualizacji LSR” możliwość składania uwag, wniosków i propozycji zmian w zapisach LSR mają wszyscy mieszkańcy naszego obszaru. Propozycję zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju zaznaczono kolorem czerwonym dokument …

Czytaj całość

Wakacyjne konkursy z nagrodami LGD – Dorzecze Wisły

Biuro Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły serdecznie zaprasza Państwa do wzięcia udziału w dwóch wakacyjnych konkursach z nagrodami organizowanych przez stowarzyszenie. Konkursy finansowane są w ramach Przedsięwzięcia 1.2.2 „Wydarzenie podsumowujące i nagradzające najaktywniejszych mieszkańców” Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły w ramach Poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” PROW 2014-2020. Szczegółowe informacje …

Czytaj całość