Rozpoczął się nabór wniosków nr 17/2019 w ramach Przedsięwzięcia 1.1.2 Rozwój podmiotów gospodarczych. Budżet dla konkursu wynosi 203 326,14 zł. Termin ostateczny naboru upływa z dniem 8 lipca o godz. 15.30.

Aktualności

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 13/2018

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Przedsięwzięcia 1.1.2 Rozwój podmiotów gospodarczych. W ramach naboru finansowane będą operację, których celem będzie rozwój przedsiębiorczości poprzez rozwijanie działalności gospodarczej, a także rozwój przedsiębiorczości poprzez rozwijanie …

Czytaj całość

Warsztat refleksyjny

W dniu 21 lutego br. w siedzibie LGD odbył się warsztat refleksyjny podczas którego członkowie Zarządu, Rady, pracownicy biura pochylili się nad bieżącym procesem wdrażania strategii i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Warsztat ten, to efekt prowadzonej ewaluacji wewnętrznej strategii Stowarzyszenia,  która ma na celu cykliczne badanie rezultatów wdrażania LSR i funkcjonowania biura Stowarzyszenia. Jej wnioski przyczynią się do usprawniania tego …

Czytaj całość

Wyniki naboru grantowego 1/2017/G

W dniu 18.01.2018 r. Rada Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły dokonała oceny i wybrała Zadania do finansowania w ramach naboru grantowego nr 1/2017/G dotyczącego Przedsięwzięcia nr 1.2.3 Kultywowanie dziedzictwa kulturowego regionu.   Poniżej przedstawiamy wyniki oceny:   Lista wniosków złożonych na Konkurs nr 1/2017/GLista Zadań, które mogły zostać poddane ocenie Rady pod względem spełnienia kryteriów wyboru w w ramach Konkursu nr 1/201/17/GLista Zadań …

Czytaj całość

Wyniki naboru nr 12/2017

W dniu 18.01.2018 r. Rada Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły dokonała oceny i wybrała operacje do finansowania w ramach naboru wniosków nr 12/2017 dotyczącego Przedsięwzięcia nr 1.1.4 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych przez osoby do 29. roku życia.    Poniżej przedstawiamy wyniki oceny:  Lista wniosków złożonych na Konkurs nr 12/2017Lista Operacji, które mogły zostać poddane ocenie Rady pod względem spełnienia kryteriów wyboru …

Czytaj całość

Ogłoszenie o naborze grantowym nr 1/2017/G

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Przedsięwzięcia 1.2.3 Kultywowanie dziedzictwa kulturowego regionu.   Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania: zorganizowanie szkoleń. Konferencji, spotkań, festynów, akcji społecznych itp., zakup …

Czytaj całość