Aktualności

Zmiana na liście rankingowej projektu RPO

W związku z rezygnacją z udziału w projekcie beneficjenta o numerze biznesplanu DW-BP-07/0081/2017, który na liście rankingowej zajmował 10 miejsce, na to miejsce przechodzi biznesplan o numerze DW-BP-11/0081/2017, który plasował się na 11 miejscu na liście rankingowej.  Pozostałe pozycje na liście rankingowej nie uległy zmianie.

Czytaj całość

Ostateczna lista rankingowa

Z uwagi na brak złożonych do biura LGD odwołań od decyzji Komisji Oceniającej Wnioski przedstawiamy ostateczną listę rankingową po ocenie biznesplanów w ramach projektu “LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”.  LISTA RANKINGOWA

Czytaj całość

Wstępna lista rankingowa

Zapraszamy do zapoznania się z wstępną listą rankingową po ocenie biznesplanów w ramach projektu “LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”.  LISTA RANKINGOWA

Czytaj całość

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 11/2017

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Przedsięwzięcia 1.2.1 Działania niekomercyjne tworzące warunki do aktywności mieszkańców. W ramach naboru finansowane będą operacje, których celem będzie budowa, przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i/lub turystycznej …

Czytaj całość

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 10/2017

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Przedsięwzięcia 1.1.3 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych. W ramach naboru finansowane będą operację, których celem będzie rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie działalności gospodarczej a także rozwój przedsiębiorczości poprzez …

Czytaj całość

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 9/2017

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Przedsięwzięcia 1.1.4 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych przez osoby do 29. roku życia. W ramach tego naboru finansowane będą operację, których celem będzie rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie działalności gospodarczej, …

Czytaj całość

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 8/2017

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Przedsięwzięcia 1.1.2 Rozwój podmiotów gospodarczych. W ramach naboru finansowane będą operację, których celem będzie rozwój przedsiębiorczości poprzez rozwijanie działalności gospodarczej, a także rozwój przedsiębiorczości poprzez rozwijanie działalności gospodarczej i podnoszenie …

Czytaj całość

Wyniki naboru nr 7/2017

W dniu 17.07.2017 r. Rada Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły dokonała oceny i wybrała operacje do finansowania w ramach naboru wniosków nr 7/2017 dotyczącego Przedsięwzięcia nr 1.2.1 Działania niekomercyjne tworzące warunki do aktywności mieszkańców.    Poniżej przedstawiamy wyniki oceny:  Lista wniosków złożonych na Konkurs nr 7/2017Lista Operacji, które mogły zostać poddane ocenie Rady pod względem spełnienia kryteriów wyboru w w ramach Konkursu …

Czytaj całość

Konsultacje zmian LSR

Konsultacje dotyczące zmian zapisów w Lokalnej Strategii Rozwoju. W dniu 22.06.2017 r. Zarząd LGD – Dorzecze Wisły wszczyna procedurę aktualizacji LSR i przedstawia proponowane zmiany LSR do konsultacji:  – Zmiany w LSR  Prosimy o zgłaszanie uwag do wprowadzonych zmian na załączonym formularzu i przesyłać na adres e-mail: biuro@dorzeczewisly.pl  Proponowane zmiany: Zmiana intensywności wsparcia operacji dla działania 1.2.1 Działania niekomercyjne tworzące …

Czytaj całość