Z ostatniej chwili

Aktualności

Informacja dot. operacji własnej

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły informuje, że do dnia 12 lipca 2018 roku żaden podmiot (inny niż LGD) nie zgłosił zamiaru realizacji Operacji własnej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, przedsięwzięcie 1.1.6 …

Czytaj całość

Obowiązki przy realizacji projektów grantowych

Wszystkich grantobiorców, którzy w czerwcu 2018 r. podpisali umowy na realizacje projektów grantowych w ramach Przedsięwzięcia 1.2.3 Kultywowanie dziedzictwa kulturowego regionu, informujemy o obowiązkach wynikających z podpisanych umów.  Informujemy o obowiązku umieszczania na wszystkich materiałach promocyjnych (plakatach, ulotkach, zaproszeniach, gadżetach itp.) logotypów w tym lgd w miejscu, na które pozwala księga wizualizacji znaku PROW. Poniżej zamieszczamy przykładowe wzory oznaczenia zakupów w ramach …

Czytaj całość

Informacja o planowanej realizacji operacji własnej

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły (LGD), realizując strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2023 ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, o której mowa w art. 17 ust 6 Ustawy z dn. 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378 ze zm.) realizując przedsięwzięcie 1.1.6 Integracja …

Czytaj całość

Konsultacje zmian zapisów LSR

Konsultacje dotyczące zmian zapisów w Lokalnej Strategii Rozwoju. W dniu 13.06.2018 r. Zarząd LGD – Dorzecze Wisły wszczyna procedurę aktualizacji LSR i przedstawia proponowane zmiany LSR do konsultacji. Prosimy o zgłaszanie uwag do wprowadzonych zmian na załączonym formularzu i przesyłać na adres e-mail: biuro@dorzeczewisly.pl  Proponowane zmiany:  Zaktualizowano w całości Rozdział XI Monitoring i ewaluacja LSR (str. 62-67) dostosowując zapisy do Wytycznych Ministra Rolnictwa …

Czytaj całość

Informacja o realizacji operacji własnej LGD nr 1/2018/OW

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły (LGD), realizując strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2023 ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, o której mowa w art. 17 ust 6 Ustawy z dn. 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378 ze zm.) realizując przedsięwzięcie 1.1.6 …

Czytaj całość