Aktualności

Lokalne kryteria wyboru

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z lokalnymi kryteriami wyboru, na ktorych podstawie Rada LGD będzie oceniać złożone przez Państwa wnioski. Przeprowadzone konsultacje społeczne, wypracowana diagnoza obszaru oraz analiza SWOT a także zdiagnozowanie problemów, które wskazywali mieszkańcy podczas konsultacji społecznych, umożliwiły opracowanie kryteriów oceny. Nadrzędnym celem tworzenia kryteriów wyboru przy udziale społeczności lokalnej było ustalenie zakresów oraz typów …

Czytaj całość

Nr identyfikacyjny ARiMR

Przypominamy, że każdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy (na rozpoczęcie działalności gospodarczej, na rozwój przedsiębiorstwa, na granty, itd.) ma obowiązek posiadać numer identyfikacyjny nadawany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (biuro powiatowe).  W razie niedopełnienia wymogu konsekwencją jest nieprzyznanie pomocy już na etapie wstępnej weryfikacji wniosku. Więcej informacji: zobaczWniosek o nadanie numeru:  pobierz formularz

Czytaj całość

Konsultacje strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)

W związku z koniecznością dokonania zmian w zapisach LSR wynikających z oceny Strategii przedstawiamy zaktualizowane dokumenty do konsultacji:  LSR Regulamin Pracy Biura  Kryteria wyboru operacji Konsultacje LSR będą trwaly przez okres 14 dni od dnia 27 kwietnia 2016 r. do dnia 10 maja 2016 r.  Prosimy o zgłaszanie uwag do wprowadzonych zmian na załączonym formularzu i przesyłać na adres e-mail: biuro@dorzeczewisly.pl Formularz zgłaszania …

Czytaj całość

Podpisanie umowy na realizację LSR 2016-2022

W dniu 21 kwietnia 2016 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego, ul. ks. Piotra Ściegiennego 2, 25-033 Kielce, w Sali Lustrzanej, przedstawiciele Zarządu Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły p. Aneta Matusiewicz – Prezes Zarządu i p. Ewa Maciejska – Wiceprezes Zarządu podpisały umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z przedstawicielami Urzędu …

Czytaj całość