Aktualności

Zmarł Jacek Tarnowski Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec

Z głębokim żalem i niewymownym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec, Pana Jacka Tarnowskiego, wieloletniego Przewodniczącego Rady Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły. Człowieka oddanego sprawom regionu. Zmarł nagle, we wtorek 23 listopada 2021 r. Miał 54 lata. Był radnym Rady Miejskiej w Połańcu i wieloletnim Burmistrzem Miasta i Gminy Połaniec. Absolwent kierunku mechanika …

Czytaj całość

Konsultacje społeczne. Aktualizacja procedur i lokalnych kryteriów wyboru

W związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach podziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 oraz Wytycznych nr 7/1/2020 i nr 8/1/2021 dokonano zmian w dokumentach LGD. Mając powyższe na uwadze, przedstawiamy do konsultacji procedury i kryteria wyboru operacji dostosowane do zmian wynikających …

Czytaj całość

Ankieta dla mieszkańców z obszaru Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły

Szanowni Państwo. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie internetowej, anonimowej ankiety dotyczącej funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły. Odpowiedzi uzyskane z ankiet pozwolą nam jeszcze trafniej dobierać metody przekazywania informacji dla Państwa, jak również zwiększą jakość prowadzonych działań przez LGD – Dorzecze Wisły. Ankietę opracowano na potrzeby prowadzenia ewaluacji, której wyniki zostaną wykorzystane do sporządzania …

Czytaj całość

Nowe obowiązki organizacji pozarządowych – Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)

31 października br. weszły w życie przepisy nakładające na kolejne podmioty obowiązek zgłaszania beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR), czyli systemu, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad poszczególnymi podmiotami. Dotychczas obowiązek ten spoczywał na: 1) spółkach jawnych;2) spółkach komandytowych;3) spółkach komandytowo-akcyjnych;4) spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością;4a) prostych spółkach akcyjnych;5) spółkach …

Czytaj całość

Czym jest program LEADER i wdrażające go Lokalne Grupy Działania?

W Polsce działa prawie 300 Lokalnych Grup Działania. Członkami tych organizacji są przedstawiciele samorządów gmin, placówek oświaty, kultury, organizacji i stowarzyszeń działających na danym terenie, firm, spółdzielni i co najważniejsze – w stowarzyszeniach także zwykli mieszkańcy gmin, na których obszarze działa dany LGD. Chcesz wiedzieć co przez ostatnie lata udało nam się wspólnie osiągnąć w ramach programu LEADER, który realizowany w Polsce jest już …

Czytaj całość

Uroczyste podpisanie aneksu na dodatkowe środki dla LGD – Dorzecze Wisły w WDK Kielce

W dniu wczorajszym w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach Marszałek Województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski i członek Zarządu Marek Jońca podpisali aneksy z przedstawicielami LGD-ów, które zyskały dodatkowe środki w łącznej wysokości 10,5 mln euro na realizację operacji: 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Kwota dodatkowych środków dla poszczególnych grup …

Czytaj całość

Konferencja podsumowująca projekt współpracy “ŚWiAT”

W dniu 7 października 2021 roku w sali konferencyjnej Memory Pub w Połańcu przy ul. Madalińskiego 2 odbyła się konferencja podsumowująca projekt współpracy pn. “Świętokrzyska Wspólna i Aktywna turystyka” (ŚWiAT), połączona z prezentacją rezultatów zakończonego projektu. W konferencji udział wzięli przedstawiciele LGD oraz zaproszeni goście. Celem projektu było podniesienie atrakcyjności obszaru objętego  projektem poprzez poszerzenie i promocję oferty turystycznej, rozwój …

Czytaj całość

Rozwiązanie konkursu “Znajdź różnice”

W dniu 4 października 2021 roku na posiedzeniu Komisji Konkursowej dokonano oceny nadesłanych przez Facebook Messenger’a LGD – Dorzecze Wisły odpowiedzi. Zgodnie z regulaminem konkursu, biorący udział, po odnalezieniu 10 elementów mieli za zadanie wysłać wiadomość, w której wskażą różnice pomiędzy zdjęciami w formie zrzutu ekranu (screenshot) z zaznaczonymi różnicami. I. miejsce: Pani Agnieszka Strojnowska. II. miejsce: Pani Sylwia Kaczmarczyk. …

Czytaj całość

Konkurs „Znajdź różnice” i wygraj zestaw nagród

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły serdecznie zaprasza do udziału w konkursie pt. „Znajdź różnice i wygraj nagrody”. Poniżej znajdują się dwa zdjęcia. Waszym zadaniem będzie znalezienie jak największej ilości różnic na zdjęciach. Dla ułatwienia zdjęcia różnią się 10 szczegółami. Nagrodami w konkursie będzie 3 x zestaw gadżetów Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły oraz 7 nagród pocieszenia. …

Czytaj całość

Przypominamy zasady otrzymania dotacji na założenie działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły w IV kwartale 2021 r. planuje, w ramach otrzymanych dodatkowych środków, uruchomienie naboru wniosków w ramach przedsięwzięcia 1.1.3 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych. Zgodnie z procedurą ogłaszania naborów, LGD – Dorzecze Wisły po uzgodnieniu terminu ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach ogłosi datę konkursu co najmniej miesiąc przed planowanym naborem. Z tego też względu …

Czytaj całość