Z ostatniej chwili

Aktualności

Wyniki naboru nr 1/2016

W dniu 12.01.2017 r. Rada Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły dokonała oceny i wybrała operacje do finansowania w ramach naboru wniosków nr 1/2016 dotyczącego Przedsięwzięcia nr 1.1.2 Rozwój podmiotów gospodarczych.  Poniżej przedstawiamy wyniki oceny:  Lista wniosków złożonych na Konkurs nr 1/2016 Lista Operacji, które mogły zostać poddane ocenie Rady pod względem spełnienia kryteriów wyboru w w ramach Konkursu nr 1/2016Lista operacji …

Czytaj całość

Konkurs fotograficzny

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły zaprasza do wzięcia udziału w Konkursie „Rzeka Wisła zimową porą”. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie pracy fotograficznej wiślańskich pejzaży, obiektów hydrotechnicznych (mosty, progi, regulacje rzeki) lub walorów przyrodniczych rzeki Wisły (zwierzęta, rośliny, skałki, itp.) na odcinku rzeki płynącym na obszarze LGD – Dorzecze Wisły.  Konkurs trwa od 11 stycznia 2017 roku …

Czytaj całość

Konsultacje LSR w związku ze zmianą przepisów

Szanowni Państwo w oparciu o zapisy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014–2020 limit środków finansowych dla lokalnych grup działaniaw ramach tego poddziałania (19.3) wynosi nie więcej niż 5% …

Czytaj całość

Wyjaśnienie dot. kryterium lokalnego 5% na działania mające wpływ na środowisko i 0,5% na informowanie o przyznaniu wsparcia

Szanowni Państwo, w nawiązaniu do zapytań odnośnie doszczegółowienia zapisów dot. kryterium lokalnego: „W budżecie operacji zaplanowano min. 5% środków na działania mające wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu” oraz „W budżecie operacji zaplanowano min. 0,5% środków na działania informujące o przyznaniu wsparcia przez LGD w ramach LSR”, informujemy iż kwoty wydzielone pozycji w budżecie będą liczone od wartości dotacji (poziomu …

Czytaj całość

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2016

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Przedsięwzięcia 1.1.4 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych przez osoby do 29. roku życia. W ramach tego naboru finansowane będą operację, których celem będzie rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie działalności gospodarczej, …

Czytaj całość