Aktualności

Zapraszamy do zapoznania się z krótkim poradnikiem dla wnioskodawcy, w którym rozpisane zostały krok po kroku co zrobić, jak poprawnie przygotować i złożyć wniosek o przyznanie pomocy na ogłoszone nabory wniosków przez Lokalną Grupę Działania – Dorzecze Wisły.    ***   Krok 1   ***  Zaplanowanie projektu, zgłębienie problemu, który dany projekt ma rozwiązać i sposobów jego rozwiązania czyli dobry pomysł! Trzeba …

Czytaj całość

Szkolenia dla Rady, Zarządu i pracowników Biura

Nowa perspektywa finansowa, w ramach PROW na lata 2014 – 2020, stawia przed kadrą odpowiedzialną za wdrażanie strategii nowe wyzwania. By jak najlepiej im sprostać stowarzyszenie LGD – Dorzecze Wisły zaplanowało szkolenie dla członków Rady stowarzyszenia, Zarządu oraz pracowników biura Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły. Szkolenie w dniach 26 – 27 października 2016 r. (środa – czwartek) w godzinach 10.00 …

Czytaj całość

Informacja o dyżurze koordynatorów

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły serdecznie zaprasza potencjalnych wnioskodawców chcących uzyskać dofinansowanie do spotkania się z naszymi koordynatorami w każdej z gmin zrzeszonych. Celem udzilenia porad przez koordynatorów będzie praktyczne omówienie zagadnień związanych z możliwościami ubiegania się o fundusze unijne w ramach LSR LGD Dorzecze Wisły,  praca na wzorach wniosków, omówienie aktów prawnych, kryteriów wyboru operacji i aktualnych rozporządzeń, wytycznych …

Czytaj całość

Szkolenia dla potencjalnch wnioskodawców

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły serdecznie zaprasza potencjalnych wnioskodawców chcących uzyskać dofinansowanie, osoby zainteresowane zakładaniem i rozwojem działalności gospodarczej, przedstawicieli organizacji pozarządowych i stowarzyszeń na bezpłatne szkolenia w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  na działania wymienione w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata …

Czytaj całość